Web
Analytics
TECUCI

Publicaţii tecucene

CARTI Espunerea situaţiunei judeţului Tecuciu pe anul 1876. Tecuciu, Tip. A. Bălăşescu & D. Chiriac, 1876.25 p. Espunerea situaţiunei judeciului Tecuciu prezentat de Comitetulu Permanentu la deschiderea sesiunei ordinare a Consiliului General în ziua de 15 octombrie pe anul 1884. Tecuciu, Tip. Al. Codreanu, 1884.29 p. Crivetz, Nicolae I. Geografia

Continue reading