Web
Analytics
TECUCI

Acte necesare pentru radiere

Documente necesare :• Cerere tip; • Cartea de [intlink id=”13″ type=”category”]identitate [/intlink]a vehiculului; • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare; • Certificatul de inmatriculare a vehiculului; (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte [intlink id=”296″ type=”category”]pierderea [/intlink]sau furtul C.I.); • patru exemplare completate ale certificatului de radiere; •

Continue reading