Web
Analytics
TECUCI

Muzeul mixt

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 36 Clădirea acestei instituţii – proiectată şi construită în ultimul deceniu al secolului al XlX-lea de un arhitect italian necunoscut – este considerată drept cea mai frumoasă din municipiu. Concepută iniţial ca imobil de locuit, ea exprimă gustul pentru fast al comanditarului său (Anton Cincu),

Continue reading