Web
Analytics
TECUCI

Iluminatul in decembrie, 195.000lei

Bugetul local tecucean pe 2010 s-a modificat cu suma de 200 mii lei noi, acesta suma venind la sfarsit de an si fiind aprobata in sedinta ordinara din 27 ianuarie 2011 cu rectificare buget. Acest fapt e datorat prevederilor legii privind finantele publice locale , virarile de credite bugetare efectuandu-se

Continue reading

200mii lei alocati municipiului Tecuci

In conformitate cu prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, virarile de credite bugetare se pot efectua incepand cu trimestrul al-III-lea al anului bugetar. Astfel , se recifica bugetul general centralizat pe anul 2010 cusuma de 200 mii lei noi. Din fondul de rezerva bugetara

Continue reading

Rectificarea… rectificării

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echlibrarea bugetelor locale din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului pentru Tecuci s-a aprobat alocarea sumei de 190.000 lei, din care suma de 60.000 lei pentru finantarea unor obiective de investitii si suma de 130.000 lei pentru finantarea unor cheltuieli

Continue reading