Web
Analytics
TECUCI

Convocarea Consiliului Director al A.A.R.D.-C.A.R.Unirea Tecuci


CAR Uniea Tecuci  In temeiuil ord.26/2000 cu modificarile si completarilor ulterioare aprobata cu modificari de Legea nr.246/2005 si a prevederilor Art.27(1)din Statutul Asociatiei,Consiliul Director al A.A.R.D.-C.A.R.Unirea Tecuci
C O N V O A C A ADUNAREA GENERALA A DELEGATILOR MEMBRILOR ASOCIATI PENTRU DATA DE 30-MARTIE-2013,ORA 8,00-LA SEDIUL ASOCIATIEI AVAND URMATOAREA ORDINE DE ZI:
1.-Darea de seama ACONSILIULUI DIRECTOR pentru anul 2012 si descarcarea de Gestiune a CONSILIULUI DIRECTOR pe anul 2012.
2. Raportul de activitate al COMISIEI DE CENZORI pe anul 2012.
3. Bilantul contabil si executia bugetara pe anul 2012.
4. Proiectul de buget pe anul 2013.
5. Discutarea si ratificarea listelor de excludere a membrilor A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA TECUCI,conform prevederilor Statutului.
6. Discutarea si ratificarea deciziilor si hotararilor luate de CONSILIUL DIRECTOR in anul  2012.
7. Discutarea materialelor prezentate.
8. Aprobarea hotararilor luate in Adunarea Generala din materialele prezentate si din discutiile purtate de membrii delegate.
PARTICIPAREA  LA  ADUNARE  SE  FACE  PE  BAZA  DELEGATIILOR  NOMINALE CONFORM  PREVEDERILOR  STATUTULUI.
Consiliul director al A.A.R.D.-C.A.R.<UNIREA>TECUCI