Web
Analytics
TECUCI

Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul


    La data de 29 august serbăm anual Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, numit de Însuşi Domnul “cel mai mare om născut din femeie”. Ultimul profet al Vechiului Testament a dus o viaţă îngerească, trăind în pustiu şi hrănindu-se cu lăcuste şi miere sălbatică. Îmbrăcămintea lui era din păr de cămilă şi avea cingătoare împrejurul mijlocului. Asprimea traiului său îl recomandă ca model în primul rând monahilor dar şi tuturor credincioşilor care năzuiesc spre dobândirea împărăţiei cerurilor. Sf. Ioan a primit deosebita misiune de a-i pregăti pe oameni pentru întâlnirea cu Domnul Hristos. Proorocul nu căuta beneficii lumeşti, mustrând cu mare curaj pe cei ce trăiau în păcate indiferent de rangul pe care-l deţineau. Nu s-a temut nicio clipă de a-i reproşa regelui Irod Agripa, fiul conducătorului cu acelaşi nume care a ucis pruncii din Betleem, convieţuirea nelegiuită cu femeia fratelui său, Filip. Deşi era căsătorit cu fiica lui Areta, împăratul Arabiei, frumuseţea cumnatei sale, Irodiada, l-a ranit şi orbit atât de mult încât a izgonit-o pe prima. La aniversarea zilei de naştere a regelui s-a ivit ocazia pentru Irodiada de a se răzbuna pe Sfânt. Fiica ei, Salomeea, a dansat în mijlocul mesenilor primind făgăduinţă de la Irod că-i va da orice va cere. La îndemnul viclenei sale mame a cerut pe tipsie capul Sf. Ioan, aflat în temniţă din ordinul regelui. Deşi s-a mâhnit la auzul acestei cereri Irod a dat poruncă să i se împlinească dorinţa. Dumnezeu a îngăduit actul sângeros pentru ca Ioan Botezătorul să fie Înaintemergătorul Mântuitorului şi în iad, vestindu-le tuturor apropierea biruinţei lui Mesia. Creştinii comemorează acest eveniment din viaţa Sf. Ioan cu post, ţinând cont de nevoinţele lui ascetice dar şi ca să nu se facă următori ai îmbuibărilor şi desfătărilor lui Irod. În Vieţile Sfinţilor mai este relatată şi dumnezeiasca pedeapsă pe care au primit-o cei vinovaţi de ucidere; Irod şi Irodiada au fost înghiţiţi de pământ de vii iar Salomeea a căzut într-un râu îngheţat, capul ei tăindu-se şi rămânând la suprafaţă. Cât despre moaştele Sf. Ioan, anumite părticele se regăsesc în lăcaşuri din România şi din lume. Mâna dreaptă se păstrează la Mănăstirea Cetinje din Muntenegru iar o serie de fragmente importante din ea se află în Turcia, Grecia şi Egipt.