Web
Analytics
TECUCI

Start la subvenţii


 Începând cu data de 03.10.2011, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  primeşte dosare în vederea acordării subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri precum şi cu gaze naturale, a familiilor si persoanelor singure din Tecuci. Cuantumurile ajutoarelor de încălzire a locuinţei cu gaze naturale sau lemne, pentru sezonul rece 2011-2012, în funcţie de venituri sunt următoarele:

Limite de venituri ( lei)
Cuantum ajutor       Gaze naturale            lemne
< 155                              262                        54
155.1 – 210                  162                        48
210.1 – 260                  137                       44
260.1 – 310                  112                        39
310.1 –  355                    87                        34
355.1 – 425                    62                        30
425.1 – 480                    44                        26
480.1 – 540                    31                        20
540.1 – 615                     19                        16
Pentru a beneficia de  aceste ajutoare venitul pe membru de familie trebuie să se situeze sub limita de 615 lei iar familiile sau persoana singura nu trebuie sa deţină în proprietate urmatoarele:
BUNURII MOBILE:  clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
BUNURI MOBILE:
1.  mijloace de transport: 1. motociclete, motorete, scutere si autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze; Se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervatia biosferei „Delta Dunarii”.
2.utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
3.  utilaje de prelucrare agricola: presă de ulei, moara de cereale;
4.  utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
5.  depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
TERENURI: de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.   Categorii de animale: peste 3 bovine; peste 5 porcine; peste 20 de ovine/caprine; peste 15 familii de albine.