Web
Analytics
TECUCI

Reparaţii şi renovări în unităţile educaţionale (II)


  Şcoala Nr. 5 ”Elena Doamnă” a fost supusă anul trecut unor procese de reabilitare astfel că vara aceasta s-au făcut doar obişnuitele acţiuni de [intlink id=”21578″ type=”post”]igienizare[/intlink], pentru renovarea faţadei corpului A fiind depus deja un proiect. Directorul adjunct, Georgeta Coadă, ne-a declarat că toate sălile de clasă sunt dotate corespunzător, fiecare dispunând de un calculator şi table magnetice. La clasa I începând cu acest an şcolar va fi introdus programul ”after school” care va permite copiilor să rămână în şcoală alături de un învăţător, pentru a-şi putea face lecţiile, uşurând astfel munca părinţilor. În acest moment numărul de elevi înscrişi la această unitate este de 630. La altă instituţie de [intlink id=”900″ type=”post”]învăţământ[/intlink], Şcoala Nr. 7 ”Nicolae Bălcescu”, pe lângă acţiunile de igienizare realizate în proporţie de 100% au mai fost schimbate 5 uşi interioare şi s-a renovat faţada. La Grădiniţa Nr. 12, aflată în subordinea acestei şcoli, s-au făcut acţiuni de igienizare şi reparaţii atât la instalaţia de apă cât şi în ceea ce priveşte gardul. Materialele au fost procurate în ambele cazuri cu sprijinul financiar al Primăriei. Şcoala ”Nicolae Bălcescu” menţine programul pentru clasele I-IV ”step by step” care presupune ca sub supravegherea timp de şase ore şi jumătate a doi învăţători, elevii să lucreze interactiv, pe centre de activitate, şi să-şi facă temele la şcoală. Directorul, Maria Postea, ne-a vorbit despre o nouă formă de sprijin şi asimilare a elevilor de etnie romă, înfiinţarea din toamnă a unei clase I cu predare în limba romani (învăţător Gina Dumitriu). Anul 2010 a fost unul important pentru             Şcoala Nr. 11 ”Iorgu Iordan”. Printr-un program european, cofinanţat cu 2% de administraţia locală s-a realizat o amplă [intlink id=”12755″ type=”post”]reabilitare[/intlink] a unităţii. Au fost vizate: sistemul de iluminat, de încălzire, acoperişul, gemurile, uşile, instalaţia sanitară, terenul de sport, spaţiul verde etc. Pe timpul acestei veri s-au facut doar acţiuni de igienizare şi mici reparaţii cu bani proveniţi de la Primărie sau din veniturile extrabugetare ale şcolii. Sunt în derulare lucrări la centrala termică şi se doreşte montarea unor panouri de baschet. Directorul, Mihaela Croitoru, ne-a informat că în acest moment sunt 520 de elevi înscrişi la această instituţie. La Grădiniţa Nr. 17, arondată centrului financiar Şcoala Nr 11, s-au realizat o serie de acţiuni ce au constat în: igienizare, văruire, [intlink id=”7682″ type=”post”]reparaţii[/intlink] la sistemul sanitar şi cel electric, îmbunătăţirea corpurilor de iluminat. Este al cincilea an când în această unitate funcţionează programul de educaţie timpurie (adresat copiilor cu vârste cuprinse între 1 şi 3 ani). Legat de problema locaţiei directorul, Sultănica Militaru, ne-a informat că s-a semnat toată documentaţia care să permită realizarea celorlalte demersuri în vederea construirii a două noi clădiri, una specifică învăţământului timpuriu şi una pentru cele 8 grupe de grădiniţă, în zona ANL-urilor şi în apropiere.