Web
Analytics
TECUCI

“Promovarea în comunitate a economiei sociale”


  La sala de şedinţe a [intlink id=”14141″ type=”post”]Protoieriei[/intlink] Tecuci a debutat, marţi, în jurul orei 10, un seminar judeţean de informare cu privire la implementarea proiectului ”Promovarea în comunitate a economiei sociale”. Proiectul a fost realizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, care a beneficiat de aportul Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi al Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie Filiala Ialomiţa. Finanţarea se face de către Fondul Social European, bugetul total fiind de 3.295.822 lei fără TVA. Se urmăreşte promovarea [intlink id=”17155″ type=”post”]economiei[/intlink] sociale în regiunile Sud Muntenia şi Sud-Est, unde s-au constituit deja 2 Centre de Resurse, la  Galaţi şi la Slobozia. Seminarul susţinut la Tecuci face parte dintr-o suită de astfel de acţiuni de promovare. Printre invitaţi s-au aflat responsabili ai celor două centre: Eugenia Popescu – manager proiect, pr. Daniel Sturzoiu –  consilier, diac. Daniel Popa – coordonator, Maricel Sava – consilier şi Elena Palade – referent. La dezbatere au asistat: părintele protopop Joghiu, clerici din Tecuci şi zonele adiacente, profesori, reprezentanţi ai comunităţii locale. Acţiunea de la Protoierie a avut menirea de a explica mecanismul economiei sociale şi a consistat în 6 sesiuni : ”Prezentarea proiectului”, ”Conceptul de economie socială”, ”Principii ale economiei sociale”, ”Forme de organizare a economiei sociale din România”, ”Actori implicaţi în economia socială”, ”Modele de bună practică din UE şi România”. Acest gen de economie reprezintă un alt mod de a face afaceri, în care primează individul şi obiectivele sociale, profitul fiind mai degrabă reinvestit în interesul [intlink id=”9877″ type=”post”]comunităţi[/intlink]i. Printre exemplele de bună practică s-au regăsit cel al cooperativei italiene Pierro& Gianni care a reintegrat prin muncă foste persoane implicate în mafie, prostituate, toxico dependenţi, alte categorii defavorizate şi Asociaţia Socio-Culturală ”Matei Basarab” a Episcopiei Slatinei, bazată pe principiul voluntariatului şi nonprofitului, ce are ca scop ajutorarea persoanelor aflate în dificultate. Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor sunt piloni ai economiei sociale. Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite pe paginile web: ecsocesc.ro şi ecsocadj.ro.