Web
Analytics
TECUCI

Expoziţia de etnografie


Costum popular Muzeul Mixt Tecuci va organiza, în perioada 28 aprilie – 23 mai, expoziţia de etnografie “TRADIŢIA POPULARĂ ÎN ZONA COLINARĂ A PODIŞULUI MOLDOVENESC – COLINELE TUTOVEI”. Colaboratori ai acestei expoziţii sunt Muzeul de istorie „Ştefan cel Mare” Vaslui şi Casa de Cultură Tecuci. Vernisajul va avea loc joi, 28 aprilie 2011, orele 11, la Sala „Ion Petrovici” – foaier.  În expoziţie vor fi expuse textile de interior tradiţionale cu diferite funcţii utilitare şi ceremoniale (covoare, ştergare, prosoape, feţe de pernă, prostiri), piese de port popular, obiecte gospodăreşti confecţionate din lemn (ciubere, doniţe, vârtelniţe, lăzi de zestre, război de ţesut etc.), ceramică şi ouă încondeiate.  Expoziţia se doreşte a fi o mică incursiune în viaţa pitorească a satului românesc la sfârşit de sec. XIX început de sec. XX. Muzeograf, Daniela Alecsă