Web
Analytics
TECUCI

Declaraţie unică în format electronic


declaratie fiscalaÎncepând cu veniturile lunii ianuarie 2011, obligaţiile de plată privind contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se declară la un singur ghişeu printr-o declaraţie unică – Formular 112. Modelul acestei declaraţii, stabilit de HG nr.1397/2010, a fost publicat în Monitorul Oficial nr.897/31.12.2010. În legătură cu acest subiect, DGFP Galaţi face următoarele precizări:
„Începând cu termenul de declarare 25.02.2011, declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică”.
„Prin excepţie de la regula prezentată mai sus, până la data de 1 iulie 2011 formularul 112 se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, ori se poate comunica prin poştă cu confirmare de primire, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic”.
„Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă”.
„Acestea sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit
de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.ro”.
DGFP Galaţi mai atenţionează că, urmare a implementării noului sistem, contribuabilii nu vor mai depune declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor la Casa Judeţeană de Pensii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate.
Informaţii suplimentare se mai pot obţine de la DGFP Galaţi (0236/463.202, asistenţa.gl@mfinante.ro), AFP Galaţi (0236/499.026, asistenta.afpmgalati.gl@mfinante.ro), AFP Tecuci (0236/820.478, asistenta.afpmtecuci.gl@mfinante.ro), AFP Contribuabili Mijlocii (0236/490.008 int.2165, contribuabili.mijlocii.gl@mfinante.ro).
Autor:Ovidiu Amălinei