Web
Analytics
TECUCI

Cuvânt de mare folos rostit la Biserica “Sf. Nicolae”


Cuvant in biserica Sf Ioan din Tecuci  În ajunul sărbătorii Sf. Nicolae, la biserica tecuceană ce poartă acest hram (situată între str. Ştefan cel Mare şi Spitalul Municipal), s-a săvârşit, de către un sobor de 10 preoţi, slujba Vecerniei cu Litie iar apoi s-a citit Acatistul Sfântului. După încheierea momentelor de rugăciune părintele protopop Gheorghe Joghiu a rostit un frumos cuvânt de învăţătură. ”Avem nevoie şi astăzi fraţilor de prezenţa şi de învăţătura şi de pilda vieţii sale (n.n. Sf. Nicolae) pentru a ne îndrepta credinţa. Vedem peste tot oferte de credinţă în Dumnezeu. Foarte mulţi se pricep să ne vorbească despre Dumnezeu. Ne vorbesc însă de un Dumnezeu pe care noi îl creăm cu mintea şi cu puterea noastră limitată de înţelegere. Sf. Ierarh Nicolae este prezent astăzi în viaţa poporului creştin pentru a înlătura ca şi acum 1700 de ani toate încercările lumeşti, făcătoare de credinţe care nu ne ajută, care ne împiedică şi care mai mult ne încurcă. Şi dacă-l cinstim pe Sf. Ierarh Nicolae avem încredinţarea că păstrăm în suflet dreapta credinţă pe care Mântuitorul Hristos ne-a lăsat-o, adusă nouă poporului român de Sf. Ap. Andrei. Într-un timp în care suntem tot mai mult nemulţumiţi, suntem tot mai grăbiţi, zicem noi cu un cuvânt modern suntem stresaţi, Sf. Nicolae vine şi ne arată chipul blândeţii pe care ca şi crestini trebuie să-l avem în primul rând în faţa conştiinţei noastre faţă de aproapele nostru şi faţă de toate problemele pe care noi le întâlnim în viaţa noastră… Într-o lume în care parcă nu ne ajunge trupul pe care-l avem pentru poftele şi pentru dorinţele şi pentru satisfacţiile noastre, Sf. Nicolae vine şi ne arată ce este înfrânarea, înfrânarea ca formă de cinstire a lui Dumnezeu, ca forma de preţuire a vieţii noastre şi a trupului nostru…”.

Nu putem alunga cu ghirlande luminoase întunericul din noaptea de Crăciun

”Un creştin se pregăteşte de sărbătoarea Naşterii şi de momentul Naşterii pentru întâlnirea lui cu Dumnezeu şi atunci îşi sporeşte osteneala, îşi face meritată clipa întâlnirii la Betleem cu Mântuitorul, înmulţindu-şi rugăciunea, înmulţindu-şi milostenia, mărind înfrânarea, adăugând fapta bună la toata lucrarea lui cu osteneala postului. Omul modern nu are în pregătirea sa de Crăciun aceste repere, fraţi creştini, pentru că de Crăciun omul modern nu mai vrea să se întâlnească cu Dumnezeu, vrea să se întâlnească cu el însuşi şi cu prietenii. De aceea este această alergătură prin magazine… Becurile multe şi luminile din casă, din stradă, au un gram de adevăr în ele. Ele de fapt arată groaza şi frica noastră de întuneric. Nu putem alunga cu becul, cu ghirlandele luminoase, întunericul din noaptea de Crăciun. Întunericul din noaptea de Crăciun se alungă cu lumina candelei, cu lumina rugăciunii… Când n-avem candela oricâte sute de beculeţe am cumpăra cu bani grei şi cu împrumuturi mari tot întuneric rămâne şi în casă şi în suflet şi în viaţa noastră… Dumnezeu să ne învrednicească să ajungem şi împreună cu magii la Betleem, acolo unde bucuria nu o poate cuprinde cuvântul şi aproape că nici sufletul care ia forma unei iesle”, a spus protoiereul Joghiu. Ulterior, preotul paroh Neculai Jalbă a mulţumit clericilor şi credincioşilor pentru participare. ”Să fie aşadar rugăciunea din această seară prilej de meditaţie, prilej de binecuvântare, iar Sf. Ierarh Nicolae să ne călăuzească drumul nostru spre cele veşnice şi să ne binecuvinteze”.

Viaţa Sf. Nicolae

Cel între sfinţi Părintele nostru Nicolae (+340) a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian. Mai întâi a strălucit prin vieţuire călugărească; iar pentru viaţa lui îmbunătăţită a fost făcut arhiereu. Dar pentru că sfântul propovăduia cu îndrăzneală credinţa în Hristos a fost prins de mai-marii cetăţii, a fost bătut şi chinuit, apoi aruncat în temniţă, împreună cu alţi creştini. Când marele şi binecredinciosul împărat Constantin a ajuns, cu voia lui Dumnezeu, împărat al romanilor, au fost eliberaţi din legături toţi cei închişi şi, odată cu aceştia, şi Sfântul Nicolae, care s-a dus în Mira. Nu după multă vreme a fost adunat de marele Constantin cel dintâi sinod de la Niceea, la care a luat parte şi minunatul Nicolae. Sfântul Nicolae a făcut multe minuni aşa cum arată Istoria vieţii sale. A izbăvit de la moarte pe trei bărbaţi năpăstuiţi pe nedrept. Pe când aceştia erau în închisoare au aflat de timpul când aveau să fie omorâţi şi au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit şi de binefacerile ce le făcuse cu alţii, cum izbăvise de moarte pe alţi trei bărbaţi din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor şi gata spre apărare, s-a arătat în vis împăratului şi eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru că a defăimat împăratului pe cei trei bărbaţi, iar împăratului i-a arătat şi i-a dovedit ca bărbaţii aceia sunt nevinovaţi şi că din pizmă au fost pârâţi că au uneltit împotriva lui. Şi aşa i-a izbăvit Sfântul Nicolae de la moarte. Pe lângă acestea a făcut încă şi alte minuni. A păstorit dumnezeieşte poporul ortodox şi ajungând la adânci bătrâneţi, s-a mutat către Domnul. Dar Sfântul Nicolae nici după moarte nu şi-a uitat turma sa. Că în fiecare zi face cu îmbelşugare bine celor ce au nevoie şi-i izbăveşte de tot felul de primejdii şi nevoi, căci şi acum, ca şi atunci, Acelaşi Dumnezeu lucrează prin sfântul Său minunile Sale cele fără de număr. (Sursa calendar-ortodox.ro)