Web
Analytics
TECUCI

Cu pasi mici dar… inainte, declara Primaria


Primaria si camera de Comert noaptea “Municipiul Tecuci a mers înainte şi în 2010, chiar dacă cu paşi mai mici. În ciuda crizei care ne-a afectat într-un fel sau altul pe fiecare, am reuşit să continuăm proiecte importante pentru oraş, de la lucrări la străzi până la implementarea de strategii regionale în domeniul serviciilor de utilitate publică, cum ar fi serviciul de apă şi canalizare, prin înfiinţarea operatorului regional SC Apă şi Canal SA Galaţi. Tecucenii au fost chiar mai mult decât în alţi ani responsabili în ceea ce priveşte contribuţia lor la bugetul local, acesta bazându-se pe veniturile din taxele şi impozitele locale achitate. Am dovedit că suntem o comunitate echilibrată, chibzuită în gestionarea resurselor pe care le avem şi am avut multe realizări şi în anul 2010, chiar dacă fondurile au fost limitate.  Deşi anul 2010 a reprezentat vârful recesiunii economice atât pe plan naţional cât şi pe plan local, administraţia publică locală, în condiţiile restructurărilor de personal şi a reducerii cheltuielilor,  a reuşit să ducă la îndeplinire obiectivele  stabilite pentru acest an. Având în vedere modificările legislative intervenite in anul 2010, modificări generate de criza economică naţională, în cadrul administraţiei publice locale au avut loc o serie de modificări ale structurilor organizatorice: astfel, începând cu luna august Serviciul Public Prestări Servicii Tecuci a fuzionat cu Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Oborului Tecuci, luând naştere Societatea Comercială Pieţe – Zone Verzi SA Tecuci, s-a desfiinţat Serviciul Administraţia Publică Locală, Serviciul Executare silită, Serviciul Public de Voluntariat Situaţii de Urgenţă, acesta transformându-se în compartiment. Pentru că infrastructura oraşului este una dintre premisele dezvoltării comunităţii locale, vom continua şi în 2011 cu proiecte importante în acest domeniu”.

Raportul Primariei 2010