Web
Analytics
TECUCI

Concesionari directe


Semnatura concesionareIn sedinta Consiliului Local din 21 octombrie s-a aprobat caietul de sarcini si a concesionarii directe a unui teren situat in Tecuci , strada Costache Negri , nr 36, aflat in administrarea domeniului domeniului privat al Consiliului Local Tecuci.
Terenul in suprafata de 66,00 mp a fost solicitat de societatea SC LUX TC Impex pentru realizarea unei extinderi a spatiului comercial  existent si racordarea acestuia la utilitati.
Extinderea spatiului existent va avea caracter provizoriu determinat de durata limitata de viata .
Pretul de concesionare este de 25,50 lei/mp/an , care se va indexa cu rata inflatiei , pentru zona A , pret stabilit  in conformitate cu prevederile HCL  Tecuci nr. 173/2007.
Durata concesiunii este de 25 de ani incepand de la data semnarii contractului , iar durata de recuperare a pretului este de 10 ani.
Intarzierile la plata redeventei se sanctioneaza cu penalitati de 0,3 %/zi de intarziere la suma datorata , urmand ca pentru intarzierile la plata redeventei ce depasesc 6 luni sa se procedeze la retragerea concesiunii fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti.

In sedinta Consiliului Local din data de 21 octombrie s-a aprobat caietul de sarcini si concesionarea directa a unui teren situat in Tecuci , strada Costache Negri , nr . 36 A , apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci, catre SC KLIGOR SRL Tecuci. Terenul concesionat are o suprafata de 65,0 mp,  iar redeventa anuala este de 25,5 lei/mp/an, conform HCL 173/27.12.2007 .   Durata concesiunii este de 25 ani , cu plata redeventei pe o perioada de 1o ani.  Extinderea spatiului existent va avea un caracter provizoriu determinat de durata limitata de viata.Terenul nu face obiectul vreunui litigiu sau a restituirilor in baza legilor proprietatii.   Terenul va fi folosit pentru extinderea spatiului comercial.