Web
Analytics
TECUCI

Clopoţelul a sunat în al 133 an la Colegiul Hogaş


LICEUL TEORETIC „CALISTRAT HOGAŞ"  Colegiul Naţional Calistrat Hogaş , înnobilat de povara celor 133 de ani pe care în curând lumina aurie a toamnei îi va adăuga pe umerii săi, şi-a redeschis larg porţile, moment în care elevii au revenit în sălile lor de clasă. Promoţiile succesive care au căpătat lumina învăţăturii în acest topos al spiritualităţii, din care s-au ivit personalităţi remarcabile, reprezintă astăzi veritabilul patrimoniu de aur al şcolii, emblema valorii sale confirmate în timp. Toate aceste rezultate nu ar fi fost posibile dacă la Colegiul Calistrat Hogaş nu ar fi slujit cu credinţă dascăli plini de har, intelectuali de renume care au găsit cheia succesului, priceperea de a se apropia de copii, tactul de a-i face să iubească şcoala, devenind în foarte multe cazuri dascăli modeli, idoli pentru elevii lor. Competenţa, performanţa şi profesionalismul sunt repere esenţiale ale activităţii didactice, care îi situează pe primul loc în cadrul şcolilor de elită ale învăţământului preuniversitar tecucean. Colegiul Hogaş din Tecuci este o şcoală de elită, căutată de absolvenţii de gimnaziu pentru valoarea celor care îşi desfăşoară activitatea aici. “Valoarea o dau, înainte de toate, oamenii, dar ceea ce contează este pregătirea pentru viaţă şi societate pe care o dobândesc elevii noştri. Colegiul Calistrat Hogaş îşi propune să dezvolte un parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil învăţăturii, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare individ să beneficieze de şansa dezvoltării sale ca persoană şi personalitate reuşite, pregătit pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean al secolului 21. Un număr de 22 elevi au obţinut media generală 10 la sfârşitul anului şcolar, numărul mediilor între 8 şi 10 a fost de 739 din 845 ai colegiului. La examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate a fost de 76,19 iar cea mai mare medie a fost obţinută de eleva Adina Ioniţă. Rezultatele obţinute la competenţe, olimpiade, concursuri, sunt pe măsura profesorilor şi a elevilor. Pentru anul şcolar 2011- 2012 ne propunem să menţinem la aceleaşi standarde ridicate la instrucţia şi educaţia elevilor, iar rezultatele să motiveze locul pe care-l ocupăm în elita şcolii româneşti, pe un traseu ascensorial” a subliniat directorul unităţii, Viorica Tiron.