Web
Analytics
TECUCI

EVENIMENT ISTORIC – Catedrala resfinţită


Catedrala Sf Gheorghe TecuciDuminica, 24.oct. 2010, la Catedrala Sfântul Gheorghe din Tecuci va avea loc o manifestare deosebita: resfintirea bisericii. Prima sfintire a catedralei a fost facuta in 1969. Acest eveniment important are loc dupa ce pictura catedralei a fost restaurata de pictorii Valeriu Susnea si Doru Istrate.  La procesiune sunt asteptati invitati de onoare: Inalt Preasfintitul Arhiepiscop Casian al Dunarii de Jos insotit de un sobor de preoti din Tecuci si din imprejurimi, precum si episcopii de Husi si Tulcea.
Programul de desfasurare al resfintirii Catedralei Sf. Mare Mucenic Gheorghe este urmatorul :
->     Sambata,  23.10.2010 , ora 18.00- vecernie ;
->    Duminica , 24.10.2010 , ora 8.30 – sfintirea aghiazmei ;
->                                                ora 9.00- sosirea invitatilor de onoare.

Catedrala Sf Gheorghe Tecuci

Catedrala Sfantul Gheorghe TecuciCatedrala Sfantu Gheorghe Tecuci

————————————————————————————————–
Va avea loc resfintirea Altarului precum si a picturii, in urma lucrarilor de restaurare. Inalt presfintitul Arhiepiscop Cassian al Dunarii de Jos  si de credinciosii vor aprinde lumanari, ca la sarbatoarea Pastelui, dupa care va incepe pelerinajul prin Sfantul Altar, unde vor intra  fara exceptie de aceasta data si femeile si barbatii .
Se vor impartii tarnosenii (bucatele din panza inmuiate in ceara si binecuvantate de episcop) pe care credinciosii le pastreaza in casa pentru sanatatea familiei.
->                                                       ora 10.00 –  Sfanta Liturghie – va avea loc afara, pe altarul pregatit in acest scop.
La final vor fi rostite cuvantari de catre oaspetii de onoare, iar credinciosii prezenti vor primi un pachet cu hrana binecuvantata de Inalt Preasfintitul Arhiepiscop Cassian al Dunarii de Jos .
Parintele paroh Ramfu Vasile si parintele Rosu Mihai, impreuna cu Consiliul si Comitetul Parohial fac invitatia tuturor credinciosilor pentru participarea la acest eveniment sfant si istoric pentru orasul Tecuci .
Pana sambata, 23 octombrie, credinciosii pot aduce pomelnice ce vor fi asezate la piciorul Sfintei Mese din Sf. Altar.
Cu ocazia acestui fericit eveniment s-au realizat acte cu caracter filantropic, astfel :
In localitatea Ganesti au fost donate 120 de paturi, 100 perechi de papuci, alimente. La azilul de batrani din Ivesti s-a dus hrana pentru ziua de sfintire, un bolnav paralizat a primit ajutor banesc pentru o operatie la care va fi supus, precum si ajutor pentru copii aflati in suferinta .

Informare a N.P. tecuci.eu

———————————————————————————————–

Cuvânt de întâmpinare

În inima oraşului Tecuci, târg medieval al Moldovei, atestat la 1435, cu locuitori harnici şi evlavioşi, se înalţă ca o citadelă a credinţei, a frumuseţii şi a demnităţii biserica  „Sf. M.Mc. Gheorghe”, cunoscută şi sub denumirea de Catedrală a oraşului, potrivit unei tradiţii mai vechi.

Ceea ce se remarcă în arhitectura exterioară este tocmai sinteza dintre bogăţia de expresie a stilului bizantin românesc al catedralelor construite după anul 1918 în toată România, dar şi armonia exprimată într-o sinteză dintre arta moldovenească şi muntenească, ce concură la împlinirea lucrării într-un tot organic perfect integrat, aidoma unui chivot voievodal, într-un mirific cadru natural, frumosul parc din preajmă; interiorul desăvârşeşte imaginea iconică a cerului de pe pământ, prin măreaţa cupolă, umerii pământului pe care se reazemă Dumnezeu Pantocratorul!

Astfel împlinită prin arhitectura şi pictura interioară, monumentala biserică „Sf. Gheorghe” din Tecuci reprezintă un model reamarcabil liturgic şi artistic, cât şi o fortăreaţă pentru dăinuirea sufletului înnobilat al localnicilor, într-un spaţiu sfinţit şi de vrednici păstori de suflete şi de apostoli ai istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti.

Binecuvântează, Doamne, pe ctitorii locaşului înnoit, înfrumuseţat şi sfinţit spre a ne chema neîncetat la bucuria comuniunii!

+ Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos

————————————————————————————–

Biserica catedrală Sfântul Gheorghe
Adresa: Tecuci, Grădina Publică
Hramul: Sfântul M.Mc. Gheorghe
Istoric: Vechea biserică din lemn cu hramul Sfântului Gheorghe din oraşul Tecuci data de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi se afla la 150 m NE de actuala biserică catedrală. Prima construcţie din zid a acesteia s-a înălţat între anii 1813-1823. În anul 1821, în timpul Eteriei, turcii au adăpostit caii în interiorul său şi i-au distrus „pictura bizantină aleasă”.
Cu ocazia cutremurului de pământ din 31 august 1894, edificiul avea să fie avariat în cea mai mare parte din care motiv aici nu s-au mai putut ţine niciun fel de slujbe, enoriaşii fiind preluaţi de bisericile Sf. Nicolae şi Maica Precista.
Ideea înălţării noii bisericii catedrale, care trebuia să devină „o podoabă a oraşului care să impună admiraţia străinului călător”, a aparţinut preotului Nicolae Conduratu, protopop al judeţului Tecuci, şi Comisiei Interimare a Primăriei oraşului Tecuci. Administraţia locală a pus la dispoziţia parohiei bisericii o suprafaţă de 790 mp din Grădina Publică, iar piatra fundamentală a fost aşezată, la 31 iulie 1938, de PS Arhiereu Ilarion Băcăuanu, vicarul Sfintei Episcopii a Romanului.
Proiectul monumentalei construcţii în stil neobizantin este realizat de către  arhitecţii Ion D. Traianescu şi Magdalena Iacobescu-Traianescu  din Bucureşti, primului datorându-i-se si proiectul catedralei din Timişoara.
Construcţia a durat între anii 1939 – 1969, iar sfinţirea sfântului lăcaş a fost facută pe 12 octombrie 1969 PS Episcop Chesarie Păunescu al Dunării de Jos şi al Tomisului. Frumoasa pictură din interior poartă semnătura meşterilor zugravi Gheorghe Răducanu şi Iosif Vass, ea fiind recent restaurată.
Printre cei care au contribuit în mod direct la ridicarea acestui edificiu monumental s-au numărat: protopopul Nicolae Conduratu,  Alecu şi Catinca Anastasiu, Traian Corodeanu, D.C. Patron ş.m.a.
De asemenea, au sprijinit cu importante sume importante de bani:  filosoful şi scriitorul Ion Petrovici, fost ministru al Culturii şi Cultelor, mareşalul Ion Antonescu şi generalul D. Dămaceanu.

Cronologie istorică

1653, ian. 20 – Arhidiaconul Paul de Alep remarcă exitenţa la Tecuci a “trei biserici cu clopotniţe la poartă” între care, cu siguranţă, că figura şi cea cu hramul Sfântului M.Mc. Gheorghe.
Sec. XVIII – Iniţial, Biserica Sf. Gheorghe avea o construcţie din lemn.
1809 – Aici slujea preotul Dumitrache Luca ce îndeplinea şi funcţia de vechil al Protopopiei.
1813 – Se ctitoreşte prima clădire din zid (piatră cu var şi cărămidă) pentru un lăcaş de cult din localitate.  Lemnăria şi sfintele icoane ale vechii construcţii aveau să fie cedate bisericii Sf. Voievozi vechi.
1821 – Cu ocazia invaziei în Moldova, turcii beiului Chihaia aveau să introducă caii în bierică şi să distrugă icoanele şi  «pictura bizantină aleasă».
1823 – Cu banii obţinuţi din vânzarea unor vii de la Mălureni, se termină tencuiala zidurilor exterioare.
1843 – Pe mărturiile emise de preotul bisericii este aplicată prima parafă a instituţiei.
1845 – O parte din venitul Iarmarocului de Sânzenii începe să fie donat şi acestei biserici.
1855 – Avea să fie demolat turnul de cărămidă din preajma intrării, acesta fiind înlocuit cu unul mult mai uşor din lemn.
1856 – Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe devine Catedrala oraşului;
____ –  mar. 24 – S-a instalat, în turnul nou, clopotul cel mare realizat cu banii donaţi de Toma Blănariu.
1858 – În turnul clopotniţă al bisericii funcţionează postul de observaţie al pompierilor;
____ –  După distrugerea bisericii Sf.Ilie de către un devastator incendiu, mai multe cărţi şi icoane vechi, dar şi un policandru din tumbac, ajung să îmbogăţească această biserică.
1865 – Întrucât figura printre cele mai vechi şi “fusese ridicată de poporăni », biserica va fi luată în grija Primăriei.
1873 / 1874 – Primăria s-a implicat în realizarea unor importante lucrări de reparaţie cheltuind 600 galbeni.
1874 – Acoperişul din draniţă avea să fie înlocuit cu o învelitoare din tablă.
1880 – Biserica Catedrală are ca filială şi pe biserica Sfântul Nicolae.
1882 – Din cauza cutremurului de pământ, care a zguduit construcţia din temelii, a trebuit să se efectueze reparaţii urgente;
apr. 6 – În interiorul Catedralei s-a desfăşurat un Te Deum de «ziua aniversării proclamării regale»;
nov. 30 – regele Carol I avea să fie întâmpinat de către tecuceni la bierică.
1890, aug. 19 – S-a constituit un Comitet de restaurare a bisericii în fruntea căruia a fost ales preotul Ioan Andreescu.
1893 – Preotul Stratulat Decuseară publică lucrarea “Notiţii istorice a Bisericii catedrale cu patronul Sf. Martir Gheorghe din urbea Tecuciu».
1894 – Biericile Sf. Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului din oraş figurează ca filiale ale Catedralei;
____  –  aug. 19 – Un puternic cutremur de pământ avariază iremediabil bolţile, catapeteasma şi arcurile de susţinere.
1895 – Serviciul divin se făcea de către trei preoţi.
1896, sept.-oct. – Ultimele morminte aflate în jurul bisericii sunt strămutate în Cimitirul aşezării.
1898, aug. 8 – Episcopia Romanului hotărăşte suspendarea definitivă a slujbelor  din sfântul lăcaş ce fusese puternic avariat de cutremurul petrecut cu patru ani în urmă.
1900 – Preotul Ioan Andreescu, protopopul de Tecuci, adresează un memoriu primarului în care menţionează: «lipsa bisericii catedrale este mult simţită de întregul oraş».
1902 – Pe lângă biserica Sf. Nicolae, care preluase şi prerogativele Catedralei, D.E. Vanghele a întemeiat o Societate corală ce avea să devină cunoscută nu numai în Tecuci, ci şi în întreg judeţul.
1903, aug. 31 – Puternicul cutremur de pământ, care se produce la această dată, va determina autorităţile să renunţe definitiv la refacerea lăcaşului de lângă Grădina Publică
1917 – S-au demolat pridvorul şi turla vechii biserici întrucât acestea ajunsese pe punctul de a se prăbuşi.
1919, feb. 10 – În cadrul obştei enoriaşilor, s-a constituit un Comitet de construire din nou a Bisericii parohiale Sf. Gheorghe.
1923 – Comisia Interimară a Primăriei îşi propune să construiasă o catedrală nouă care să devină “o podoabă a oraşului, iar priveliştea să impună admiraţia străinului călător”.
1937, oct. – Primăria donează un teren de 7904 mp din Grădina Publică pentru construirea bisericii catedrale care urma să poarte hramul Sf. Apostol Petru.
1938, iul. 31 – Pe locul donat, PS arhiereu Ilarion Băcăoanul, vicarul Episcopiei Romanului, pune piatra fundamentală a viitoarei biserici catedrale;
____ – Autorii proiectului noii catedrale a oraşului sunt arhitecţii bucureşteni: Ion D. Traianescu şi Magda Traianescu, fiica acestuia, iar construcţia se va face sub conducerea meşterului italian Iosif Polano din localitate.
1941, ian. – S-a pus în circulaţie un timbru-cărămidă din vânzarea căreia se vor obţine fonduri pentru înalţarea bisericii;
mai – Generalul I. Antonescu, conducătorul Statului român, donează în nume propriu şi fără pretenţia de a fi considerat principal ctitor, suma de 3 milioane lei.
1945, febr. 6Decedează, în condiţii destul de suspecte, Alecu P. Anastasiu, cel mai important ctitor al Catedralei, ce avea să fie înmormântat în subsolul acesteia.
1948 – PC părinte Vicentie Mocanu, delegat al Episcopiei Romanului, sfinţeşte subsolul catedralei care fusese terminat.
1951 – După o întrerupere de trei ani, din cauza restricţiilor noului regim politic, sunt reluate lucrările de construcţie.
1962, iul.31 – S-a finalizat construcţia monumentalei Catedrale urmând a se începe pictura interioară.
1967/1968 – Meşterii zugravi Gh. Răducanu şi Iosif Vass pictează interiorul bisericii.
1969, oct.12 – PS Episcop Chesarie Păunescu al Dunării de Jos sfinţeste biserica catedrală.
1995, apr. 23 – Prin hotărârea nr. 15/1005, a Consiliului Local, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost ales drept patron spiritual al municipiului Tecuci.
1998, iun.16 – Regele Mihai I şi prinţesa Ana vizitează catedrala oraşului.
2007 / 2008 – Întreaga pictură din interior avea să fie restaurată de către pictorii Valeriu Şuşnea şi Doru Istrate.
2010, 24 oct – Are loc resfinţirea sfântului lăcaş de către ÎPS, dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Documentare realizata de Prof  Ştefan Andronache