Web
Analytics
TECUCI

Anunt C.A.R.Unirea Tecuci


CAR Uniea TecuciASOCIAŢIA DE AJUTOR RECIPROC DE DECESE SI CASA DE AJUTOR RECIPROC “UNIREA” TECUCI
STR.1 DECEMBRIE 1918 , NR.37 , JUDETUL GALATI , COD 805300
TEL./FAX. 0236.820355,0236.820150
In baza precederilor Art.27(1) din Statutul Asociaţiei – CONSILIUL DIRECTOR AL A.A.R.D.- C.A.R. UNIREA TECUCI
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA DE LUCRU A DELEGAŢILOR MEMBRILOR ASOCIAŢI – C.A.R. PENTRU DATA DE 26.03.2011 ORA 7.45 LA SEDIUL ASOCIAŢIEI AVÂND URMĂTOAREA ORDINE DE ZI

1.Darea de seamã a CONSILIULUI DIRECTOR pentru anul 2010 şi descãrcarea de gestiune a CONSILIULUI DIRECTOR pe anul 2010
2.Raportul de activitate al COMISIEI DE CENZORI pe anul 2010
3.Bilanţul contabil şi execuţia bugetarã pe anul 2010
4.Proiectul de buget pe anul 2011
5.Discutarea şi ratificarea listelor de excludere a membrilor A.A.R.D.–C.A.R. UNIREA TECUCI , conform prevederilor Statutului
6.Discutarea şi ratificarea deciziilor şi hotărârilor luate de CONSILIUL DIRECTOR în anul 2010
7.Discutarea materialelor prezentate
8.Aprobarea hotãrârilor luate în Adunarea Generală din materialele prezentate şi din discutiile purtate de membrii delegaţi
Participarea la Adunare se face pe baza delegatiilor nominale
CONSILIUL DIRECTOR AL A.A.R.D. –C.A.R. UNIREA TECUCI