Web
Analytics
TECUCI

Sedinta Consiliului local Tecuci


Joi, 29 aprilie 2010, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului local Tecuci pentru luna aprilie a acestui an. Lucrarile au fost deschise de presedintele sedintei, consilierul Scota Mihai. S-a trecut la aprobarea ordinii de zi, dar înainte de aceasta s-a dat cuvântul d-nei arhitecte Aura Chitu sefa serviciului de Urbanism, care informeaza Consiliul despre necesitatea acordarii unui aviz de principiu de catre SC Grup Blum, firma specializata în proiectari, pentru întocmirea unui studiu privind PUG-ul orasului. Dupa mai multe discutii, se da aviz favorabil acestui proiect foarte important pentru urbanizarea municipiului nostru.  Dupa trecerea primelor noua proiecte, discutii aprinse se produc la cel de al zecelea, respectiv – Proiectul de hotarâre privind aprobarea regulamentului de acreditare a reprezentantilor presei de lânga Consiliul local si Primarie.

Ultimul punct, necuprins în ordinea initiala de zi, a fost legat de solicitarea Organizatiei PSD de încetare înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Balânica Traian, acesta fiind exclus din PSD. Supus la vot secret, acesta nu a putut trece, dl. Balanica ramânând în continuare, fapt pentru care reprezentantii PSD, prin Tudor Luciano, au anuntat ca nu vor mai participa la sedintele de consiliu. In replica, dl. Balanica prin scrisoarea adresata Consiliului local arata incompatibilitatea consilierului Tudor Luciano, care în calitate de director al SC Drumuri si Poduri, a încheiat contractul de executîe lucrari cu Primaria Tecuci.
Consilierul Diaconu se declara nemultumit de calitatea unor borduri si trotuare finalizate recent care au început sa se deterioreze. Readuce în discutie problema parcarii din fata Policlinicii, raspunsul fiind ca lucrarile vor începe în cursul acestei luni. Dl. Florea Costica revine cu problema traficului pe strazile Transilvaniei si T. Pamfile si Elena Doamna, iar d-na State propune ca în zilele de sâmbata si duminica circulatia sa fie întrerupta pe Bulevardul Victoriei sau o parte a acestuia pentru a da posibilitatea copiilor sâ desfasoare aici anumite activitati. Sedinta ordinara din data de 29.04.2010, a avut urmatoarea ordine de zi:
1 Proiect de hotarâre privind stabilirea activitatilor ce pot fi desfasurate în incinta Oborului aflat în administrarea Serviciului public „Administratia pietelor, obor”.
2 Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al municipiului.
3 Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a suprafete de 10,106 mp, teren intravilan, situat în Tecuci str. Costache Racovita, nr. 24B. apartinând domeniului public al municipiului Tecuci si înscrierea suprafetelor rezultate în urma dezmembrarii în cartea funciara.
4 Proiect de hotarâre privind prelungirea contractului de încheiere nr. 66263 15.06,2009, încheiat cu d-nul Scutan Trandafir.
5 Proiect de hotarâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci, îi domeniul privat al acestuia, a unor bunuri, îi vederea scoaterii din functiune a acestora.
6 Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii directe a unui teren situa în Tecuci – Statia de Transformare Tecuci Est -apartinând domeniului public al municipiulu Tecuci.
7 Proiect de hotarâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii directe a unui teren situa în Tecuci – str. 1 Decembrie 1918, nr. 6 – apartinând domeniului public al municipiulu Tecuci.
8 Proiect de hotarâre privind aprobare: studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii directe a unui teren situa în Tecuci – str. Tecucel, nr. 1 – apartinând domeniului public al municipiului Tecuci.
9 Proiect de hotarâre privind acordul Consiliului local cu privire la trecerea din domeniul public al statului si administrare; IJJ Galati, în domeniul public al municipiulu Tecuci si administrarea Consiliului local Tecuci a unor bunuri imobile.
10 Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentantilor presei pe lânga Consiliul local si Primariei municipiului Tecuci.
11 Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul parcarilor.
12 Întrebari, interpelari, petitii. (Raport de activitate 01 ianuarie – 18 martie 201( Biblioteca Municipala „Stefan Petica” Tecuci)
Autor: Iancu Aizic – publicat in Observator T