Web
Analytics
TECUCI

Şedinţa Consiliului Local Tecuci – Joi, 25 martie 2010


Consiliul Local TecuciJoi, 25 martie 2010, a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului local Tecuci pentru luna martie a.c.
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Codruţ Tiberiu Manoliu, după ce constată prezenţa a 18 din cei 19 consilieri, declara şedinţa statutară şi începe prin a supune la vot procesele verbale ale şedinţei ordinare din 25.02.2010 şi a celei extraordinare din 10.03.2010 aprobate în unanimitate de voturi.
Se trece apoi la discutarea punct cu punct a proiectelor de hotărâri, primele două puncte fiind imediat aprobate, discuţii fiind la punctele 3 şi 4, respectiv „Trecerea din domeniul public în domeniul privat al unor imobile situate în str. Gh. Petraşcu nr. 64-66″, motivate de faptul că deocamdată lipseşte P.U.G actual, absolut necesar pentru aceasta zonă şi mai ales pentru viitorul acesteia.
Punctele 5,6,7,8 şi 9 au trecut cu menţiunea faptului că la proiectul nr. 7 respectiv „Aprobarea contractului de cooperare cu SC Zece Fix Media SRL (Radio Tecuci), mai mulţi consilieri locali printre care Diaconu şi Dănăilă Vasile Pazvante, au apreciat activitatea şi necesitatea acestui post local, condus cu mult profesionalism de dl. Cristian Pohrib, fiind de fapt singurul post legal din municipiu.

Punctul 10 a fost amânat, punctul 11 aprobat dându-se citire rapoartelor de la punctele 12 şi 13.
Trecându-se la discuţii, doamna consilier Paraschiv recomandă o mai mare atenţie a comisiilor de efectuare a anchetelor sociale cu deplasări la domiciliul acestora.
Dl. consilier Dănăilă propune consilierilor mai multe întâlniri între aceştia, in afară de şedinţele ordinare, pentru punerea Ia punct a mai multor probleme legate de bunul mers al activităţii municipiului în diverse sectoare de activitate.
Dl. consilier Florea revine la situaţia disperată a locuitorilor de pe străzile Elena Doamna şi Tudor Pamfile prin zgomotul şi trepidaţiile maşinilor de mare tonaj care trec pe aceste străzi să se introducă limitatoare de viteză.
Din informarea lucrătorilor de poliţie am remarcat că în luna februarie a,c, lucrătorii criminalişti au participat la un număr de 22 cercetări la faţa locului faţă de 13 în luna februarie 2009. Se menţionează faptul că nu a fost înregistrată nici o infracţiune stradală cu violenţă. în ceea ce priveşte furturile din auto, acestea s-au săvârşit în zona cimitirului „Eternitatea” şi pe Aleea Ştrandului, ambele comise în timpul zilei prin spargerea geamului lateral. In urma analizelor de caz privind furturile înregistrate, se remarcă cazul furtului din Restaurantul Cina a două televizoare LCD, furt săvârşit în post acoperit cu dispozitiv de siguranţă publică.
Au fost verificate un număr de 27 societăţi comerciale iar în luna februarie 2010 s-au efectuat verificări în cazul a 100 apeluri prin SNUAU, dintre acestea 75 s-au confirmat iar în 12 cazuri, sesizările au îmbrăcat caracter penal. Din raportul de activitatea al Poliţiei Comunitare pe trimestrul 1 al anului 2010, se remarcă faptul că în urma acţiunilor de intervenţie şi patrulare desfăşurate pe raza municipiului, au fost legitimate şi verificate un număr de 451 persoane din care 268 au fost sancţionate contravenţional iar un număr de 184 persoane au fost atenţionate şi avertizate. Agenţii comunitari au constat în această perioadă 7 infracţiuni în flagrant, 6 furturi şi una de tâlhărie.
Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 25.03.2010, orele 16.00, ta sala mare de şedinţe e Primăriei Tecuci, cu următorul proiect ai ordinei de zi:

1  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat încheiat între Consiliul Local Tecuci şi Serviciul de transmisiuni speciale – UM0397 Galaţi.
2  Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci.
3  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a unui imobil situat în Tecuci, str. Gh. Petraşcu, nr. 64-66.
4  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil.
5  Proiect de hotărîre privind aprobarea vînzării unor imobile aflate în administrarea Consiliului local.
6  Proiect de hotărîre privind aprobarea scutirii unor chiriaşi de la plata majorărilor de întîrziere aferente chiriei restante.
7  Proiect de hotărîre privind contractului de cooperare cu SC Zece fix Media SRL.
8  Proiect de hotărîre privind aprobarea Master Planului şi a listei prioritare a obiectivelor de investiţii care asigură serviciile de apă şi apă uzată în jud. Galaţi
9  Proiect dc hotărîre privind alocarea sumelor necesare organizării „ Zilelor Tecuciului ” .
10 Proiect de hotărîre privind aprobarea Metodologici de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor şi familiilor din Tecuci în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate de restanţele acumulate la plata chiriei aferente locuinţei sociale.
11 Proiect de hotărîre privind eliberarea din funcţia de şef serviciu la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor a d-lui Axenie Viorel.
12 Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Tecuci.
13 Raport de activitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2009.

14 Intrebări, interpelări , petiţii.

Autor:  Stefan Leca – ziarul Observator T