Web
Analytics
TECUCI

Publicaţii tecucene


CARTI
Espunerea situaţiunei judeţului Tecuciu pe anul 1876. Tecuciu, Tip. A. Bălăşescu & D. Chiriac, 1876.25 p.
Espunerea situaţiunei judeciului Tecuciu prezentat de Comitetulu Permanentu la deschiderea sesiunei ordinare a Consiliului General în ziua de 15 octombrie pe anul 1884. Tecuciu, Tip. Al. Codreanu, 1884.29 p.
Crivetz, Nicolae I. Geografia judeţului Tecuciu lucrată conform programei pentru clasa II primară de Nicolai I. Crivetz, institutor în Tecuciu/ Ediţia a 2-a Tecuciu, Editura Librăriei Ioan Săvescu, 1886.36p.+l.
Statutele Societãţii de Iconomie a oficerilor „Tecuciu”. Tecuciu (Tip. A. Codreanu), 1886.27 p.
Balş, Iorgu. Preoţii de mir [de Iorgu Balş]. Tecuciu, Tipografia şi Librăria Alexandru Codreanu), 1888. 11p.
Espunerea situaţiunei judeciului Tecuciu pe anul 1888… Tecuci, 1889, p. 6,19.
Espunerea situaţiunei judeciului Tecuciu pe anul 1888… Tecuciu, Tipografia şi Librăria A. Codreanu, 1889.20 p.
Espunerea situaţiunei judeciului Tecuciu făcută de Comitetul Permanent… Tecuciu, Tip. Alexandru Codreanu, 1890.
Regulament de aplicasiune a disposiţiunilor cuprinse în statutele Clubului Independenţilor din urbea şi judeţul Tecuciu. Tecuciu (Tip. şi Libr. A. Codreanu & Cie), 1890.15 p. >>> descarca intreg documentul

PERIODICE
AURORA. [Iulie] – 6 noemvrie 1877.1 pe săptămână. Red. şi propr. D. Chebapci. Tip. „Română” (Galaţi).
CURIERULUL DE TECUCI. Sept. 1877-1878.1 pe săptămână.
VOCEA TECUCIULUI. 11 aug. 1880-fevr. 1881.1 pe săptămână.
PERSEVERANŢIA. [Iulie] 1880-[aug.] 1881. [1 pe săptămână]. Tip. G. Catafany (Bârlad).
VOTUL. Oct. -1884.
GAZETA TECUCIULUI. Foaia de Publicaţiuni Administrative, judiciare şi comunale a judeţului Tecuci. [Apr. 1885] – 10 ian. 1888. [1 pe săptămână. Tip. A Corodeanu]. (Focşani).
ARMONIA. Iun. 1890.
BUFNIŢA. Aug. 1890.
AURORA LITERARĂ. Revista ştiinţifică-literară. 14 fevr. 1893.1 pe săptămână. Director: Pascal Corodeanu. Tip. Anton Theodor (Tecuci).
GAZETA DE TECUCIU. Foaie comercială, industrială, financiară, administrativă, comunalã şi judeciană. 4 iulie 1893.1 pe săptămână. Director C. Pantazoglu. Tip. George Balaş (Tecuci).
DORINŢA. [2 iunie]-21 iulie 1896.1 pe săptămână. Director. S. D. Chiriac Delaursa. (Bucureşti).
TECUCIUL. Organ naţional-liberal, săptămânal. 19 martie-13 apr. 1897; 4-10 dec. 1898; 2-16 apr. 1899. Tip. Modernă M. T. Dumitrescu (Focşani); Tip. Modernă Simon Horovitz (Tecuci); Tip. Modernă M. T. Dumitrescu (Focşani).
SUVEICA TECUCIULUI. Organ naţional-liberal. (Maiu 1899). «Apare la zile mari, ori de câte ori Costache Rahnil îşi ia nasul la purtare». Nr. unic. [Tip. G. V. Munteanu] (Bârlad).
VOINŢA TECUCIULUI. Organ naţional-liberal. [1] dec. 1899-4 fevr. 1900.1 pe săptămână. Director şi proprietar Thoma M. Dragulinescu. Tip. „Aurora”, Gn. A. Diaconescu (Focşani).
SÃGEATA Ziar politic săptămânal. 28 noiembrie 1901-13 ianuarie 1902. Redactor şef: Ştefan Costea. Tip. Alessandru Corodeanu (Focşani); G. Bălăşescu (Galaţi).
ECOUL TECUCIULUI. Organ al Partidului Conservator. 14 oct.-10 noemv. 1902.1 pe săptămână. Sub direcţia unui comitet. Tip. L. Motzatzeanu (Bucureşti). ….descarca intreg documentul

BIBLIOGTAFIE SELECTIVĂ
Adăniloaiei, N. Independenţa Naţională a României. Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1986, p. 93,96, 246-247,251, 257-258.
Analele Academiei Române. Seria II. Tomul 29.1906-1907. Memoriile secţiunii istorice. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl”, 1907, p. 332,336,394.
Andronache, Ştefan. Avatarurile lui Eros la Tecuci. [Oameni care au fost. În: Neamul românesc. Serie nouă. Iaşi, 4, nr. 9,1996, p. 4-5.
Andronache Ştefan. Căminul Cultural Orăşenesc Central ..Calistrat Hogaş” din Tecuci. (I—II). în: Glasul Tecuciului, 9, nr. 103-104, tcbr.-mart. 1998, p. 2,4:2,4.
Andronache, Ştefan. Viaţa spirituală a Tecuciului. O privire retrospectivă. In: Astra tecuceană, I, nr. 2, iul.-aug. 1996, p. 1,9.
Andronache, Ştefan. Vocaţia istorică a Tecuciului. În: Glasul Tecuciului. 6, nr. 10, sept. 1995, p. 3.
Anuarul Armatei române pe anul 1876. Bucureşti, 1876. p. 54-55, 97, 145.
Anuarul armatei române pe anul 1916. Bucureşti, 1916. p. 115, 187, 272, 327.679.
Anuarul General al României. Adrese din Bucuresci şi destricte. 1996-1897. Bucureşti, f.-a., p. 504-507.
Anuarul general al României Mari. 1920-1921, Bucureşti.  ….descarca intreg documentul

DOCUMENTE CONSULTATE
BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
1.    Albina românească, Iaşi, 1830,1842-1843.
2.    Ateneul cultural, Tecuci, 1923-1924.
3.    Avântul, Tecuci, 1957-1964.
4.    Buletinul Comunal al Primăriei oraşului Tecuci, 1937-1945.
5.    Buletin. Foaia publicaţiilor oficiale ale Principatului Moldovei, Iaşi, 1833-1859.
6.    Calea Nouă, Focşani, 1950-1952.
7.    Curierul Tecuciului, 1935-1944.
8.    Freamătul, Tecuci, 1911-1912.
9.    Gazeta de Focşani, 1865-1885.
10.    Gazeta de Galaţi, 1865-1887.
11.    Gazeta de Moldavia, Iaşi, 1851,1855,1857.  ….descarca intreg documentul

Sursa:  Ştefan Andronache, Tecuci. Repere istorice. Obiective turistice. Personalităţi culturale. Tecuci, Biblioteca Municipală „Şt. Petică”, 1997.177 p.+5f. ilustr.
Tehnoredactat si corectat de Valerica Spataru – Tecuci