Web
Analytics
TECUCI

Toma Badiu – profesor universitar


Toma Badiu - profesor  Badiu Toma (nascut la 25-dec-1943, com. Tudor Vladimirescu, jud. Tecuci), profesor universitar. Urmează şcoala primară şi gimnazială în comuna natală, Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi, Institutul de Cultură Fizică şi Sport din Bucureşti. Funcţionează în învăţământul preuniversitar ca profesor, director de şcoală, inspector şcolar. În 1993, intră prin concurs la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. În 1998, obţine titlul de doctor, la Chişinău cu teza: „Modelarea procesului instructiv educativ din cadrul disciplinei educaţie fizică în ciclul gimnazial în baza programei de tip algoritmic”. Este profesor universitar şi îndrumător de doctorat. Din 2004 până în 2008 îndeplineşte funcţia de decan. A susţinut în cadrul sesiunilor ştiinţifice 105 lucrări din care 21 în străinătate. A publicat 103 lucrări, 5 în străinătate. Tipăreşte 14 volume devenite bibliografie naţională şi internaţională pentru această specialitate.
Reproducem câteva titluri: „Jocuri pentru preşcolari” (1976), „Metodica educaţiei fizice” (2000), „Teoria educaţiei fizice şi a sportului” (2001), „Didactica educaţiei fizice” (2001), „Bazele teoretice ale exerciţiilor fizice în kinetoterapie”  (2004).
A primit „Diploma de Excelenţă” acordată de MEC, „Diploma de Onoare” conferită de Universitatea din Bacău şi „Diploma de Merit” pentru cercetare obţinută în Germania.

Absolvent I.C.F. Bucureşti, 1968.
– 1968 – 1973 – profesor la Liceul Tudor Vladimirescu.
– 1973 – 1975 – inspector metodist C.J.E.F.S. Galaţi.
– 1975 – 1992 – inspector şcolar de specialitate.
– 1992 – 1997 – lector universitar Universitatea “Dunǎrea de Jos” Galaţi.
– 1997 – 2001 – conferenţiar universitar doctor Universitatea “Dunǎrea de Jos” Galaţi.
– 2001 – profesor universitar doctor, Universitatea “Dunǎrea de Jos” Galaţi.
– 2000 – 2004 – Sef de catedrǎ.
– 2004 – Decan al Facultǎţii de Educaţie Fizicǎ şi Sport.

Autor a 15 cǎrţi de specialitate, 10 cursuri universitare şi peste 100 de lucrǎri şi articole cu caracter ştiinţific.

Lucrǎri reprezentative:
• Exerciţii, complexe de exerciţii şi jocuri de mişcare pentru copii, Editura Universitǎţii “Al.I.Cuza” Iaşi, 1997.
• Educaţia fizicǎ a copiilor şi şcolarilor (metode şi mijloace), Editura Garuda-Art Chişinǎu, 1999.
• Didactica educaţiei fizice, Editura Fundaţiei universitare “Dunǎrea de Jos” Galaţi, 2001.
• Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Mongabit, Galaţi, 2002.
• Îndrumar metodic de kinetoprofilaxie şi terapie a deficienţelor fizice, Editura Şcoala gǎlǎţeanǎ, 2003.
• Strategii didactice de tip algoritmic şi euristic folosite în educaţia fizicǎ şcolarǎ, Editura Fundaţiei universitare “Dunǎrea de Jos” Galaţi, 2003.
• Teoria, didactica şi metodica educaţiei fizice şi sportului (culegere de teste grilă), Editura Fundaţiei universitare “Dunărea de Jos” Galaţi, 2004.
Este coautor la elaborarea programelor de perfecţionare, definitivat, gradul II, gradul I şi bacalaureat, membru al Comisiei Naţionale de Educaţie Fizicǎ şi Sport, iar o parte din cǎrţile editate au devenit bibliografie naţionalǎ şi internaţionalǎ.

sursa: volumul „Nasc si la Tecuci oameni” scris de Vasile Ghica