Web
Analytics
TECUCI

Nicolae Corodeanu – specialist in Drept


Nicolae Corodeanu - specialist in Dreptul romanSpecialist în Dreptul roman, născut pe 20 iulie 1882, la Tecuci.
După terminarea studiilor [intlink id=”24″ type=”category”]gimnaziale [/intlink]din Tecuci şi liceale din Bârlad, urmează cursurile Facultăţii de Drept din [intlink id=”21″ type=”category”]Iaşi[/intlink]. Intre 1910 şi 1913 a lucrat ca supleant la Târgovişte, ca ajutor de judecător la Bucureşti şi procuror la Iaşi.
S-a specializat în dreptul roman la Berlin. După obţinerea doctoratului la Paris (1919), Nicolae Corodeanu a desfăşurat o intensă activitate didactică (conferenţiar, profesor agregat şi, mai apoi, titular) în cadrul Facultăţii de Drept din Bucureşti.
A colaborat cu diverse articole la [intlink id=”28″ type=”category”]ziarul [/intlink]„Lupta”. în 1928 şi, respectiv, în 1931, a fost deputat şi senator.
Printre lucrările publicate se numără: „Transportul obligaţiilor”, „Importanţa şi metoda studiilor de drept roman”, „Cautio praedibus praediisque” ş.a.