Web
Analytics
TECUCI

Nicolae Chiscop – foclorist, pedagog


Nicolae-Chiscop  Chiscop, Nicolae (nascut la 29-ian-1937, în comuna Ţepu, jud. Tecuci), foclorist, pedagog. A urmat cursurile primare şi gimnaziale în comuna natală, pe cele secundare la Roman şi Tecuci (Liceul „D.A. Sturza”). A absolvit Facultatea de Filologie de la Iaşi. Funcţionează ca profesor în învăţământul preuniversitar în comuna Movileni şi în Tecuci. Este atras de presă şi de cercetarea elementelor de istorie literară locală încă din liceu. Studii publicate (selecţie): ”Era frumos şi blând ca sfinţii de la Agapia” (despre Alexe Mateevici), ”Pe urmele lui Tudor Pamfile”, ”Tudor Pamfile în calendare şi almanahuri”, ”Tudor Pamfile – preocupări în domeniul istoriografiei”,”Ediţie tecuceană a operei lui Ion Creangă”, ”Vasile Militaru – O viaţă scrisă în temniţă”, ”Mircea Dem. Rădulescu  – poet al avânturilor patriotice”, ”O republică românească într-un  ocean slav”, „Budapesta sub guvernământul românesc”, ”Al. Lascarov  Moldovanu- Oază de candidă umanitate”, ”Ovid Caledoniu, poet al Meşterului Manole”, ”Gabriel Drăgan-scriitor tecucean al mândrei răzesti şi al avântului eroic”, „Natalia Negru-motiv de jertfă pe altarul iubirii”, ”Istorie şi folclor”, ”Lacrimi pentru ţara pierdută”, ”Pe deal, la uliţa mare”, ”E vremea colindelor”. A îndeplinit funcţia de redactor(1990-1996) şi redactor şef (1996-2004) al publicaţiei”Glasul Tecuciului”. Face parte din redacţia revistei ”Astra tecuceană” şi ”Tecuciul literar-artistic”.  Publică în mod curent în revistele de cultură: ”Porto-Franco”, ”Dunărea de Jos”, ”Colinde”.  Preocupările lui în domeniul istoriei literare locale au fost apreciate de revista ”Convorbiri literare”. Are în manuscris o impresionantă culegere de folclor din zona Movileni –Ţepu.  A fost preşedintele Comitetului de iniţiativă pentru ridicarea monumentului lui Tudor Pamfile (1996).

Sursa: volumul „Nasc si la Tecuci oameni” scris de prof. Vasile Ghica.