Web
Analytics
TECUCI

Ionel Necula – eseist


  IONEL NECULA (nascut la 12.mai.1940, în com. Lieşti, jud. Tecuci), eseist.
Studii: clasele primare şi gimnaziale, în comuna natală. Liceul l-a urmat la Tecuci. În perioada colectivizării agriculturii a făcut parte dintr-o organizaţie subversivă. A fost arestat şi cercetat de securitate. În 1970, a absolvit Facultatea de Filozofie din Bucureşti, la fără frecvenţă. I s-a refuzat înscrierea la doctorat.  A funcţionat ca profesor, metodist şi director al Casei de Cultură din Tecuci. Colaborează, cu eseuri, la importante reviste culturale: Contemporanul, Ideea europeană, Ateneu, Dunărea de Jos, Porto-Franco, Literatură şi Artă( Rep. Moldova), Dacia literară, Convorbiri literare, Apostrof, Luceafărul, Viaţa Românească, Revista de filozofie, Familia, cu peste o sută de articole. Este membru al Uniunii Scriitori – lor din România. American Biographical Institut l-a inclus în anul 2006 printre cele mai importante 200 de personalităţi din lume. A fost premiat de revista „Dunărea de Jos” din Galaţi şi de Fundaţia „Duiliu Zamfirescu” din Focşani.
Volume publicate: „Cioran-scepticul nemântuit”(1995), „Cioran.
De la identitatea popoarelor la neantul valah”(2003), „Căderea după Cioran”(2006), „I. Petrovici – în vizorul securităţii”(2005), „Ion Petrovici” (2006). A îngrijit ediţiile : „I. Petrovici. Din cronica filosofiei româneşti”(2005) şi „ I. Petrovici. Corespondenţa Pamfil Şeicaru – I.Petrovici”(2006), „Ion Petrovici – De-a lungul unei vieţi” (1997), „Ion Petrovici – Deasupra zbuciumului” (2007).
În 1990, a scos ziarul local „Tecuciul” (bilunar), din care au apărut zece numere. În anul următor editează revista „Analele Moldovei” (anuar), care a avut o singură apariţie.
A înfiinţat prestigiosul Festival – Concurs de Poezie „C. Conachi”, ajuns la a XV-a ediţie.
Referinţe critice: „Cartea lui Ionel Necula despre Cioran este un adevărat roman despre tensiunea sfâşietoare a lucidităţii, despre gândul tânjit după libertate în temniţa cuvântului despre omul căzut în Timp şi Istorie”. (Sergiu Tofan)
„O carte ,poate cea mai bună introducere în opera lui Cioran. Un adevărat exerciţiu de admiraţie; sincer, erudit şi binevoitor”. (G.G. Constandache)
„I.Necula a depăşit complexele spiritului provincial şi face de la  Tecuci, cultură de nivel naţional, devenind un statornic colaborator îndeobşte al revistei contemporanul, noua serie diriguită de N.Breban.” (Th.Codreanu)

Sursa: volumul “Nasc si la Tecuci oameni” scris de prof. Vasile Ghica