Web
Analytics
TECUCI

Ion Avram-Dunăreanu – pictor şi poet


Ion Avram-Dunareanu_tecuci.eu  Avram-Dunăreanu, Ion (nascut la 18.mart.1945 în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi), pictor, poet.  Este licenţiat al Institutului Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” şi al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Studii libere de pictură. Membru fondator al Asociaţiei Artiştilor Plastici „Simeza”, cu sediul în Galaţi. A lucrat ca inginer la Brăila, iar din 1982 practică magistratura. A debutat cu o expoziţie personală de pictură în 1988. Acesteia i-au urmat alte 25 de expoziţii deschise la Galaţi, Brăila, Bucureşti, Iaşi, Braşov, Cluj, Sinaia, Focşani, Constanţa etc. A participat la mai multe expoziţii de grup şi colective, este deţinător al mai multor premii, a înfiinţat în casa părintească din satul Suhurlui, comuna Rediu, Muzeul Casa Rurală Suhurlui. S-a afirmat şi în domeniul literaturii, publicând volumele de poezie: „Labirintul tăcerii”, 1996; „La peştera vântului”, 1998; „Realitatea orei”, 2001; „Între limite”, 2006. Repertoriul picturii sale cuprinde  peisaje, compoziţii, scene de interior, portrete şi naturi statice cu flori. Predominante sunt peisajele şi scenele din munca de zi cu zi a ţăranilor. Sunt imortalizate imagini ale satului natal, ale împrejurimilor acestuia, ale unor aşezări umane din podişul Covurluiului, dar şi din alte zone ale ţării. Realizate în toate anotimpurile anului, tablourile sunt pictate în culori vii, calde, pigmentul este întotdeauna susţinut de un desen clar şi precis. Se simte pe undeva nostalgia pe care o încearcă Ion Avram-Dunăreanu pentru paradisul pierdut al copilăriei şi adolescenţei. Deşi lucrările sunt de dimensiuni mici, imaginile se desfăşoară pe mari întinderi, artistul găsind modalităţi dintre cele mai diferite pentru aşezarea elementelor în pagină, astfel ca ele să exprime cât mai convingător amplitudinea spaţiului cuprins în suprafaţa patrulaterului fiecărui tablou. Privind tablouri ca „Uliţa satului”, „În ţarc”, „Peisaj de primăvară”, „Omul cu sacaua”, „Curtea cârciumarului”, „Lan de maci”, „Peisaj de toamnă”, „Pregătirea oilor pentru păşune”,  „Fată într-un lan de maci”, „La târg”, „Copaci sub apă”, „Peisaj cu mesteceni” „Peisaj cu pescari”, apreciem spiritul de observaţie al artistului, felul cum el ştie să comunice cu iubitorul de artă, să-l facă părtaş la bucuria pe care el o simte la contactul cu datele realului. Ceea ce i se oferă privirii pictorul prelucrează pe plan mental şi ceea ce aşterne pe pânză este o imagine transfigurată, de o deosebită simplitate. În acest sens, criticul de artă Constantin Prut, cu prilejul unei expoziţii din Capitală, chiar nota că artistul „transfigurează şi glorifică simplitatea, ca pretext de a comunica semenilor sentimentul poetic care se înalţă şi izbândeşte totul”. În felul de concepere a unor personaje şi chiar în maniera de a picta, Ion Avram-Dunăreanu păstrează stilul picturii naive („Repaus – nişte ţărani”, „De la târg”, „Pe gânduri”„Nea Ghiţă  Sigheţeanu”, „Moş Tărban”, „Omul cu sacaua”), după cum în alte tablouri recurge la compoziţii cărora le conferă semnificaţii simbolice („Vestitorul”, „Rădăcini”, „Interferenţe”, „Veghind liniştea”, „La sfat cu toamna”) sau pendulează în zona unui geometrism abstract („Drumul luminii”, „Lupta”, „Supraveghere”, „Simfonia naşterii”, „Elogiul forţei”). Ion Avram-Dunăreanu a pictat şi multe portrete de copii, dovedindu-se a fi un delicat cunoscător al sufletului infantil şi reuşind să pună în evidenţă fragilitatea vârstei, candoarea, naivitatea şi curiozitatea cu care personajele aparţinând lumii copiilor încearcă să descopere lumea din jur.

Referinţe critice: “I. Avram are un condei sigur, penetreant, alert, punctând grăbire, cu înfrigurare chiar, dar şi cu necesara profnzime, idei, situaţii, întâmplări.” (Dimitrie Lupu).

„I. Avram este unul dintre poeţii de valoare care trăieşte aici la gurile Dunării. Despre el vom mai auzi.” (Gr. Vieru).

Bibl.: Corneliu Stoica, Artişti plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alama, Galaţi, 1999; Ion Avram Dunăreanu, album, text de Nicolae-Paul Mihail, Editura Alma, Galaţi, 2002.

Din volumul “Nasc si la Tecuci oameni” scris de Vasile Ghica