Web
Analytics
TECUCI

Gheorghe Petraşcu – pictor modern


Gheorghe Petrascu - TecuciPictor modern de mare valoare, frate cu istoricul literar Nicolae Petraşcu, născut în Tecuci, la 5 decembrie 1872.
Urmează şcoala primară şi gimnaziul la Tecuci, după care continuă Liceul Real din Brăila. La terminarea Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, Spiru Haret i-a oferit posibilitatea să studieze la Academia Julian din Paris.
Vacanţele de vară obişnuia să le petreacă la Coasta Lupei, comuna Nicoreşti, unde îşi înjghebase un atelier.  După debutul strălucitor din 1900 la Bucureşti, Gheorghe Petraşcu se dedică picturii. S-a numărat printre întemeietorii Societăţii „Tinerimea Artistică”.  Intre cele două războaie mondiale s-a afirmat ca unul din cele mai originale peneluri ale picturii româneşti. în 1925 primeşte Premiul Naţional pentru Pictură, iar în 1973, după ce dobândeşte şi Marele Premiu al Expoziţiei Internaţionale de la Paris, devine membru titular al Academiei Române.  Vreme de 12 ani (1929-1941) a fost directorul Pinacotecii Statului din Bucureşti.  Creaţia pictorului cuprinde: naturi moarte („Borcan cu pensule”, „Ulcica verde”, „Natură moartă cu căldări”), peisaje („Case la Sighişoara”, „Ca d’Oro”, „Peisaj la Chioggia”), scene de interior („Ate¬lier la Târgovişte”) şi portrete („Soţia artistului”, „Autoportret”), care, în marea lor majoritate, sunt capodopere impregnate de poezie şi pline de expresie.
Trece în lumea umbrelor la 1 mai 1949, la Bucureşti.