Web
Analytics
TECUCI

Eugen Rusu – matematician


Eugen Rusu - MatematicianMatematician, ce a văzut lumina zilei la Tecuci, în ziua de 15 decembrie 1910.
După absolvirea Liceului Internat din Iaşi, îşi continuă studiile la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, pe care o termină în anul 1931.
A funcţionat ca profesor la Liceul Internat din Iaşi (1934-1935), la Liceul Militar din Tg. Mureş, precum şi la liceele bucureştene „Dimitrie Cantemir” (1939-1948) şi „Matei Basarab” (1949-1950).
Din 1949 a lucrat ca asistent la Facultatea de Matematică şi Fizică din Bucureşti, ajungând aici şi conferenţiar universitar. In perioada 1950-1953 a îndeplinit funcţia de redactor-şef al „Gazetei matematice”. Pasionat de metodica predării matematicii, între anii 1959-1972, a lucrat ca profesor şi, respectiv, ca şef de catedră, la Institutul Pedagogic din Capitală.
De-a lungul carierei sale, a elaborat numeroase lucrări: „Bazele teoriei matematice” (1953), „Despre învăţarea matematicii” (1962), „Metodica predării geometriei în şcoala generală” (1968), „Matematica în liceu. Probleme de metodică” (1970), „De la Thales la Einstein” (1971), „Vectori” (1976) etc.
Moare în Bucureşti, la 7 mai 1983.