Web
Analytics
TECUCI

Dumitru Brăescu, pictor


Taranca pe ulita  Brăescu, Dumitru – pictor (nascut la 4 febr 1886, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi – decedat la 15 dec 1947, Bucureşti). Frate al celebrei paraşutiste Smaranda Brăescu, născut în satul Hănţeşti, comuna Buciumeni, dar declarat de părinţi la primăria din Nicoreşti. După studii secundare făcute la Gimnaziul „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci, se înscrie în 1905 la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti, pe care o absolvă în 1909. Aici a fost elevul lui Gh. Dem. Mirea. În 1913 este mobilizat pentru a participa la campania din Bulgaria. Este decorat cu medalia „Avântul Ţării”. În 1915 se numără printre fondatorii societăţii „Cenaclul idealist”, care reunea pe elevii lui Gh. Dem. Mirea. În 1917 face parte din echipa artiştilor plastici mobilizaţi pe lângă Marele Cartier General din Iaşi, participând la expoziţia de pictură şi sculptură deschisă de aceştia la 27 ianuarie 1918 în sălile Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi. După demobilizare, pictorul se reîntoarce la uneltele sale, expune la Tinerimea artistică. În 1924 se căsătoreşte cu Georgeta Parepeanu, absolventă a Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, şi împreună merg să-şi continue studiile la Paris, Dumitru Brăescu fiind trimis de Comisia Monumentelor Istorice pentru a studia arta bizantină. Cei doi soţi rămân în capitala Franţei timp de şase luni. După o călătorie în Belgia, se opresc în Italia, unde studiază arta din Roma, Vatican, Milano, Assisi, Perugia, Ravenna, Florenţa şi Veneţia. În 1925 participă la concursul internaţional de la Milano cu lucrarea „Sf. Francisc”, obţinând înlesniri din partea statului italian pentru continuarea studiilor. Specializându-se în pictura executată în tehnica frescă, soţii Brăescu se reîntorc în ţară în noiembrie 1927. Expun la Salonul oficial şi Tinerimea artistică. Dumitru Brăescu realizează tablouri de factură realistă, abordând o tematică variată. Prezintă de asemenea în expoziţii lucrări executate în tehnica frescă şi copii după opere ale pictorilor italieni (ex. „Împărăteasa Teodora”, copie după mozaicul din Ravenna, expusă la a 33-a expoziţie a Tinerimii artistice, 6 aprilie-15 mai 1933). Cei doi soţi Brăescu au practicat şi pictura bisericească. Au pictat turla Capelei din Balcic, partea superioară a Bisericii greco-catolice din Lipova, au realizat în întregime pictura bisericilor din Sita Buzăului (Covasna), Bucşani-Vlaşca, Brădet-Braşov, „Sf. Maria” – Bucureşti. Despre frescele de la acest ultim locaş de cult religios, profesorul Louis Réan de la Sorbona scria: „Remarcabilul ciclu de fresce executate de d-l şi d-na Brăescu, îmi pare una din încercările cele mai reuşite, care au fost făcute vreodată în ţările ortodoxe pentru reînvierea decoraţiei stilului bizantin. România posedă, mulţumită lor, un ansamblu de decoraţiune religioasă neobizantină care nu are nimic de invidiat celebrelor fresce de la Vastnetsov din Kiev”. În acelaşi ton, profesorul Gheorghe Ghiţescu, de la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, menţiona că Dumitru Brăescu a adus în pictura noastră „bizantinul arhaic al mozaicurilor din Ravenna, Veneţia şi Roma”. Lucrările de pictură rămase de la Dumitru Brăescu înfăţişează scene din ostilităţile primului război mondial, peisaje marine şi din Dobrogea, luminişuri de pădure, gospodării ţărăneşti, interioare, naturi statice cu flori, portrete etc. Sunt tablouri în care se remarcă siguranţa cu care pictorul a mânuit penelul, atenţia acordată în egală măsură desenului şi culorii.

La punctul muzeistic înfiinţat de generalul de brigadă (r. t.) Neculai I. Staicu în cadrul Căminului cultural din comuna Buciumeni sunt expuse schiţele „Retragerea” şi „Ostaş în repaos”, ca şi o serie de desene executate de Dumitru Brăescu în cărbune după Columna de la Roma. Pot fi văzute, de asemenea, şevaletul de câmp al artistului, cutia şevaletului, pensule şi tuburi de culori folosite în timpul războiului de reîntregire a neamului.

Bibl.: General brig. (r.t.) Neculai I. Staicu-Buciumeni, „Pictorul Tache Dumitru Brăescu”, în vol. În luptă cu neocomunismul, I, Ed. Făt-Frumos, Bucureşti, 2005, p. 40-51; Bucureşti, 1996; Petre Oprea, Artişti participanţi la expoziţiile Societăţii Tinerimii Artistice (1902-1947), Editura Maiko, Bucureşti, 2006.