Web
Analytics
TECUCI

Angelica Călugăriţa – publicist, pedagog


Angelica Călugăriţa  Călugăriţa Angelica (nascuta la 24.02.1952, în com. Măicăneşti, jud.Vrancea), publicist, pedagog.  După clasele primare şi gimnaziale absolvite în comuna natală, frecventează Liceul Pedagogic din Bârlad. Funcţionează ca învăţătoare în judeţul Vrancea (1972-1976), Cudalbi, Şcoala nr.1 şi  Şcoala nr.10 (D umitru Sturdza) din Tecuci, unde se stabileşte cu domiciliul în 1976. Participă la stagii de formare organizate în: Tecuci,  Galaţi, Tuşnad, Constanţa, Bucureşti. Este membră în Comisia privind elaborarea de proiecte ale Instituţiei Şcolare, formator local, coordonator de cerc pedagogic, învăţător metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. Publică numeroase articole în ziarele: Observator, Semnal, (ambele din Tecuci), şi în revistele: Şcoala  Viitorului (Vaslui), Şcoala gălăţeană, Rev. Învăţătorul(Bucureşti), Tribuna Şcolii. Susţine numeroase comunicări ştiinţifice la simpozioane organizate în: Tecuci, Galaţi, Vaslui, Piatra-Neamţ.
Participă cu lucrări publicate, la Concursul Naţional de Creativitate Didactică organizat de CCD Gl, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul Român pentru Drepturile Omului. A fost prezentă la expoziţia:„Lucrări publicate de cadrele didactice din învăţământul preuniversitar” organizate cu prilejul zilei internaţonale a cărţii şi a dreptului de autor.
Este membră în comisia de redactare a proiectelor: „Noi şi Europa”, „Promovarea învăţăturii pe tot parcursul vieţii”. A elaborat individual încă şase proiecte educaţionale, realizate colectiv ori în parteneriat cu diverse instituţii. Este redactor al editurii „Dor”(Tecuci), membră a Fundaţiei pentru Integrarea Europeană-Sigma, Bucureşti.
A publicat 51 de lucrări de interes didactic (manuale alternative, culegeri, fişe de activitate independentă, probe de evaluare, antologii, etc.). Unele dintre ele au apărut la prestigioase edituri din ţară: Aramis, Mondocart, Sigma, Polirom, Coresi, Corint, Universal Pan şi au o circulaţie naţională. Câteva titluri au fost solicitate şi de românii din afara graniţelor.
Pentru meritele deosebite manifestate, învăţătorul Angelica Călugăriţa a primit următoarele distincţii: Diploma – Pentru întreaga activitate (2000) şi Diploma de Excelenţă (2003), oferite de Primăria Tecuci, menţiune la Concursul de Creativitate Didactică organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi IRDO, Medalia „Meritul pentru învăţământ”, clasa a doua, acordată prin Decret prezidenţial (2004) şi Diploma „Gh.Lazăr”, clasa a doua acordată în 2006 de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Sursa: volumul „Nasc si la Tecuci oameni” de Vasile Ghica