Web
Analytics
TECUCI

Alexandru Papadopol Calimah – istoric


Alexandru papadopol Calimah - istoricIstoric, om politic şi publicist, născut în 1833, în comuna Stăniseşti, judeţul Tecuci. A murit la Tecuci, în ziua de 18 iunie 1898.  După terminarea studiilor universitare, s-a lansat în politică. Parti¬zan al Unirii Principatelor, el a făcut parte din diverse guverne, îndeplinind funcţia de ministru de Externe (1865-1866) şi ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1868). A fost prieten cu marii scriitori ai epocii. A colaborat la revistele: „România literară”, „Convorbiri literare”, „Analele Academiei” (1879-1893), „Arhiva”, „Revista nouă”, „Columna lui Traian” ş.a.
In anul 1876 a fost primit în rândurile membrilor Academiei Române.
In ultimii ani ai vieţii s-a dedicat exclusiv studierii istoriei românilor. A elaborat studii istorice documentate: „Sloboziile în România”, „Despre Gheorghe Ştefan Voevod, domnul Moldovei (1653-1668)”, „Notiţă istorică asupra oraşului Bârlad”, „Generalul Pavel Kisselef în Moldova şi Ţara Românească. 1829-1834″ ş.m.a., care au suscitat interesul specialiştilor.