Web
Analytics
TECUCI

Eliberarea unui pasaport

– cererea tip, model 1, care se gaseste la [intlink id=”15″ type=”category”]sediul [/intlink]biroului (compartimentului) de pasapoarte;- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate

Citește mai multe

Eliberarea unui certificat fiscal

Documente necesare pentru eliberarea unui [intlink id=”22″ type=”page”]certificat [/intlink]fiscal:cerere tip de eliberarea unui [intlink id=”499″ type=”page”]certificat[/intlink]; copie xerox dupa actul de identitate (buletin de identitate

Citește mai multe

Inregistrarea nasterii

Documente necesare:Inregistrarea nasterii [intlink id=”499″ type=”page”]copilului [/intlink]se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-[intlink id=”21″ type=”category”]teritoriala [/intlink]a avut loc nasterea.

Citește mai multe

Inregistrarea casatoriei

Documente necesare:[intlink id=”16″ type=”category”]Casatoria [/intlink]se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-[intlink id=”21″ type=”category”]teritoriala

Citește mai multe

Inregistrarea decesului

Documente necesare: Actul de deces se intocmeste la [intlink id=”14″ type=”category”]primaria [/intlink]municipiului, orasului sau [intlink id=”325″ type=”category”]comunei [/intlink]in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul.

Citește mai multe

Dosarul de pensionare

Documente necesare pentru dosarul de [intlink id=”26″ type=”page”]pensionare[/intlink]:Fisa de pensie (formular tip); Proces-verbal al comisiei de pensii din institutie; Fisa de calcul al vechimii in

Citește mai multe

Declararea schimbarii domiciliului

Documente necesare schimbarii [intlink id=”499″ type=”page”]domiciliului[/intlink]:Act de identitate Certificatul de nastere Certificatul de casatorie (daca este cazul) [intlink id=”24″ type=”category”]Actul [/intlink]prin care se face dovada

Citește mai multe

Documente necesare divort

Documente necesare divort: Cerere [intlink id=”13″ type=”category”]Certificat [/intlink]casatorie in original Certificate de nastere in cazul in care din casatorie au rezultat copii [intlink id=”16″ type=”category”]Taxa

Citește mai multe

Inmatriculare permanenta vehicul nou – importat

Documente necesare: [intlink id=”24″ type=”category”]Cartea [/intlink]de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie); Cerere tip; Fisa de [intlink id=”13″ type=”category”]inmatriculare [/intlink]cu

Citește mai multe