Web
Analytics
TECUCI

Biserica Maica Precista


Biserica Maica Precista din TecuciStr. Ştefan Petică nr. 4
Biserica veche „Maica Precista” se află situată în partea de răsărit a localităţii, la „bariera de jos a târgului” de altădată. O legendă – culeasă de folcloristul Tudor Pamfile – susţine că edificiul ar fi fost înălţat de Ştefan Vodă în urma unei victorii pe care acesta ar fi repurtat-o asupra turcilor.  Istoricul Al. Papadopol-Calimah afirmă că, în 1653, pe timpul domniei lui Vasile Lupu, când Paul de Alep, în drumul său spre Iaşi, a trecut prin Tecuci, biserica exista. Deci, este mai mult ca sigur că nunta domnească a lui Vlad (nepotul lui Petre Şchiopul) – la care au participat Mihnea Vodă, domnul ţării Româneşti, mai mulţi boieri şi curteni – a fost oficiată aici, la 10 iunie 1587.  Mult mai târziu, prin 1766, pe lângă biserică luase fiinţă o Şcoală domnească de învăţătură.  Monumentul a avut de suferit din cauza mai multor invazii ori incendii, intervenţiile ulterioare modificându-i structura volumetrică interioar, precum şi elementele decorative exterioare. In anul 1828, bisericii i se va adăuga un pridvor, prelungirea făcându-se, de această dată, pe o fundaţie de cărămidă. In 1860, vechea temelie din tălpi de stejar a bisericii avea să fie înlocuită cu cărămidă, iar pereţilor li s-au adăugat câţiva stâlpi de întărire.  In anul 1903 s-a realizat, de jur împrejurul pereţilor portanţi, o subzidire din cărămidă adîncă de 1,5 m. Cu acelaşi prilej, s-au ridicat şi cele două turle de deasupra naosului şi pridvorului, iar copertina din scândură a fost înlocuită cu o alta din tablă.  Consolidări de ziduri şi repictări ale pereţilor interiori sau exteriori, deterioraţi în urma cutremurelor, s-au făcut în anii 1942 şi 1987.  Din punct de vedere arhitectonic, monumentul este conceput în plan triconic, construcţia sa simplă în stil moldovenesc fiind lipsită de cornişe ori ciubuce.  In interiorul acestei biserici se află câteva valori de ordin artistic, între care: altarul zugrăvit de pictorii Gheorghe Decuseară şi Gheorghe Cuza, în anul 1927, catapeteasma ce datează înainte de anul 1800, icoanele împărăteşti îmbrăcate în argint de M. Caras din Focşani, în 1914, prin osârdia Zamfirei Şerbănescu, şi o „Evanghelie” cu ferecătură, donată de vornicul Alexandru Sturza, la 20 martie 1850. ( 18/05/2010 )