Web
Analytics
TECUCI

Inregistrarea nasterii


documente necesareDocumente necesare:Inregistrarea nasterii copilului se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-teritoriala a avut loc nasterea. Termenul pentru declararea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:
Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe un formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.