Web
Analytics
TECUCI

Inregistrarea casatoriei


documente necesareDocumente necesare:Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:
Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
Actul de identitate;
Certificatul de nastere, in original si copie;
Certificatul medical privind starea sanatatii, care este valabil 14 zile de la data emiterii;Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.