Web
Analytics
TECUCI

Inmatriculare permanenta vehicul nou – indigen


documente necesareDocumente necesare : • Cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
• Fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  administraţiei publice locale.
-În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate.
– În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatoriu depunerea documentelor de identificare pentru utilizator.
• Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
• Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
• Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
• Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă, în termenul de valabilitate al acesteia;
• Dovada de plată a taxei de înmatriculare (taxe si impozite);
• Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare(CEC sau BCR)
• Dovada de plata a taxei de prima inmatriculare ( Trezorerie – se inscrie pe chitanta, obligatoriu seria cartii de identitate a vehiculului  pentru care se face inmatricularea)
• Plata contravalorii plăcuţelor cu număr de înmatriculare; ( la ghiseu)
• Procura specială, după caz.
In plus in cazul persoanelor juridice
-Acte specifice de identificare  (cod fiscal,certificate de inmatriculare  S.C., act de infiintare,  etc) in original si copie;
-Adresa inregistrata de solicitare cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
-Copia Xerox  a actului de identitate al delegatului; Alte acte necesare clarificarii unor situatii particulare.