Web
Analytics
TECUCI

De la Primarie


13.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2868 DIN 13.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
 
Privind: atribuirea calitatii de cadru tehnic in domeniul apararii impotriva incendiilor la Primaria Tecuci si Consiliul Local Tecuci .

13.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2867 DIN 13.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : atribuirea calitatii de inspector de protectie civila unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului .

13.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2866 DIN 13.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : incetare contract individual de munca al domnului Antohi Danut.

12.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2861 DIN 12.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : stabilirea persoanei responsabile cu utilizarea serviciului – Recom online – conform protocolului de colaborare nr.50925/01.09.2005.

09.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2861 DIN 09.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : reprogramarea concediilor de odihna aferente anului 2012 , neefectuate pana la data de 01.12.2012.

09.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2857 DIN 09.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : constituirea comisiei pentru receptia finala a obiectivului – Amenajare loc joaca Cartier Balcescu- contract de executie lucrari nr.104575 /16.11.2011.

07.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2854 DIN 07.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI – 
Privind : constituirea unei comisii care sa asigure procesul de predare primire a
gestiunii domnului Mitrea Gabriel si primirea gestiunii de catre doamna Nascu Margareta.

07.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2853 DIN 07.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : reprogramarea concediilor de odihna aferente anului 2012 , neefectuate pana la data de 1.12.2012 .

06.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2852 DIN 06.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind :  stabilirea procedurii de inregistrare in evidentele fiscale a mijloacelor de  transport cu tractiune mecanica

05.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2851 DIN 05.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind :  stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerile pentru Camera
Deputatilor si Senat din data de 09.12.2012.

05.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2850 DIN 05.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : prezentarea programului zilnic de activitate .

02.11.2012 – DISPOZITIA NR. 2849 DIN 02.11.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI – 
Privind :  mutara temporara a doamnei Tudose Despina de la compartimentul administrare scoli la compartimentul incasari venituri.

01.10.2012 – DISPOZITIA NR. 569 DIN 01.10.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI – 
Privind : stabilirea programului zilnic de lucru pentru personalul din institutiile
publice de interes local din municipiul Tecuci.

01.10.2012 – DISPOZITIA NR. 567 DIN 01.10.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : stabilirea unor atributii de serviciu pentru dna. Popovici Daniela Cristina , consilier juridic in cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului
local.

01.10.2012 – DISPOZITIA NR. 566 DIN 01.10.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : incetarea raportului de serviciu al doamnei Gheorghita Florica , referent clasa III, gradul profesional superior, gradatia 5 , clasa de salarizare  30 in cadrul  serviciului venituri , executare silita.

26.09.2012 – DISPOZITIA NR. 496 DIN 26.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI – 
Privind : interzicerea desfasurarii adunarii publice organizata de dl. Roset Ionel Gioni in zilele de 25,26 si 27 septembrie 2012.

24.09.2012 – DISPOZITIA NR. 492 DIN 24.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind :stabilirea procedurii de verificare a sistemelor de alarmare din municipiul Tecuci .

21.09.2012 – DISPOZITIA NR. 491 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : delimitarea sectiilor de votare din cadrul municipiului Tecuci , pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din data de 09.12.2012.

21.09.2012 – DISPOZITIA NR. 490 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : suspendarea raportului de serviciu al dnului Marian Nita , consilier cl.I ,
gradul profesional principal , in cadrul serviciului administrarea domeniului public si privat , pe durata exercitarii mandatului de consilier local al comunei Tepu , jud. Galati.

21.09.2012 – DISPOZITIA NR. 488 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : stabilirea procedurii de prezentare a functionarilor publici si personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului la conducerea institutiei precum si cu ocazia deplasarii in teren , pentru rezolvarea problemelor de serviciu.

21.09.2012 – DISPOZITIA NR. 487 DIN 21.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : stabilirea circuitului intern al contractelor de vanzare cumparare avand ca obiect bunuri imobile apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci.

19.09.2012 – DISPOZITIA NR. 485 DIN 19.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI – 
Privind : numirea doamnei dr. Mircea Daniela Cristina , in functia de manager interimar – persoana fizica- al Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci.

19.09.2012 – DISPOZITIA NR. 484 DIN 19.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : incetarea Contractului de management nr.87680 din 28.07.2011 incheiat intre Consiliul Local Tecuci si Managerul Spitalului Anton Cincu Tecuci , ca urmare a demisiei solicitate de dr. Teodoru Dragos.

18.09.2012 – DISPOZITIA NR. 480 DIN 18.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI – 
Privind : reglementarea evidentei si gestionarii contractelor de inchiriere si de
concesionare a bunurilor imobile apartinand domeniului public si privat al UAT Tecuci precum si a certificatelor de nomenclatura stradala.

17.09.2012 – DISPOZITIA NR. 477 DIN 17.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : constituirea unei comisii de inventariere a calculatoarelor utilizate de
functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului , precum si a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar existente, conform evidentei contabile , la compartimentul situatii de urgenta si descarcarea lor pe fiecare functionar public.

17.09.2012 – DISPOZITIA NR. 476 DIN 17.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : stabilirea procedurii de deplasare in teren a functionarilor publici si  personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului , pentru rezolvarea problemelor de serviciu.

14.09.2012 – DISPOZITIA NR. 471 DIN 14.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : inlocuirea responsabilului financiar in cadrul echipei de implementare a
proiectului – Reabilitarea , modernizarea si extinderea spatiilor publice urbane : strazi orasenesti , trotuare, scuaruri , zone pietonale , parcari.

14.09.2012 – DISPOZITIA NR. 470 DIN 14.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : preluarea atributiilor de serviciu ale domnului Trifan Dan sef serviciu , gradul II , serviciul monitorizarea serviciilor publice de catre domnul Chitu Daniel Cristi , consilier superior in cadrul aceluiasi serviciu.

12.09.2012 – DISPOZITIA NR. 468 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : constituirea unei comisii pentru verificarea sesizarii depuse de dl.  Diaconu Mihai Dorel la Institutia Prefectului jud. Galati.

12.09.2012 – DISPOZITIA NR. 467 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI – 
Privind : rechemarea din concediu de odihna a domnului Dumitrascu Viorel , electrician, compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Municipiului Tecuci.

.12.09.2012 – DISPOZITIA NR. 466 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind :  mutarea temporara a domnului Aconutoaie Petrica Lorent , consilier , gradul profesional superior , gradatia 5 , clasa de salarizare 53 , din cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice , compartimentul de proprietari , pe aceeasi functie publica de executie , in cadrul serviciului buget – contabilitate.

12.09.2012 – DISPOZITIA NR. 462 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind : mutarea definitiva a domnului Trifan Dan sef serviciu , gradul II , gradatia 5, clasa de salarizare 70 , Serviciul monitorizarea serviciilor publice , pe
aceeasi functie publica de conducere , de sef serviciu investitii , programe, integrare europeana , achizitii publice.

12.09.2012 – DISPOZITIA NR. 460 DIN 12.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –
Privind :  desemnarea viceprimarului municipiului Tecuci , dl. Radovei Danut Petrica pentru  a coordona activitatea Serviciului public Local de Politie Locala Tecuci pe
perioada de preaviz a d-lui. Popovici Cristian Dragos , director executiv al Politiei Locale.

10.09.2012 – DISPOZITIA NR. 458 DIN 10.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI – 
Privind :  sesizarea comisiei de disciplina organizata in cadrul UAT Tecuci in vederea cercetarii administrative a dnei Vasiliu Cezarina Constanta – referent in cadrul
aparatului de specialitate al Primarului , pentru absenta nemotivata de la serviciu in perioada 28.08.2012 – 09.09.2012 .

10.09.2012 – DISPOZITIA NR. 457 DIN 10.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
recuperarea sumelor achitate necuvenit pentru concediu medical seria CCMAF nr.
0066112, eliberat de medic de familie Voicu Silvia pentru perioada
27.08.2012-31.08.2012 , d-lui Popovici Cristian Dragos, avand functia de
director la Politia
Locala Tecuci.

10.09.2012 – DISPOZITIA NR. 456 DIN 10.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
execitarea controlului financiar preventiv la institutiile publice de interes
local din municipiul Tecuci

10.09.2012 – DISPOZITIA NR. 455 DIN 10.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
stabilirea modalitatii de plata a indemnizatiilor aferente concediilor medicale
pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului .

07.09.2012 – DISPOZITIA NR. 449 DIN 07.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
aprobarea concediului de odihna solicitat de dra. Carabat Rodica Florela ,
consilier in cadrul compartimentului relatii publice din aparatul de
specialitate al Primarului.

07.09.2012 – DISPOZITIA NR. 450 DIN 07.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
rechemarea din concediu de odihna a doamnei Popovici Nona , Director tehnic in
cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului
Tecuci.

05.09.2012 – DISPOZITIA NR. 446 DIN 05.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
stabilirea procedurii de eliberare , la cerere, a sesizarilor pentru deschiderea
procedurii succesorale.

05.09.2012 – DISPOZITIA NR. 445 DIN 05.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
delegarea atributiilor referitoare la derularea Planului anual European de
furnizare a ajutoarelor alimentare in beneficiul persoanelor celor mai
defavorizate – PEAD 2012.

04.09.2012 – DISPOZITIA NR. 442 DIN 04.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
aprobarea unor masuri pentru acordarea de concedii medicale pentru functionarii
publici si personalul contractual din cadru aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Tecuci , cat si pentru personalul din cadrul
institutiilor subordonate Consiliului local Tecuci.

04.09.2012 – DISPOZITIA NR. 441 DIN 04.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
constituirea comisiei pentru verificarea la domiciliu a functionarilor publici
si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Municipiului Tecuci , pe perioada concediului
medical.

04.09.2012 – DISPOZITIA NR. 440 DIN 04.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
stabilirea procedurii de semnare si inregistrare a ordinelor de deplasare pentru
persoanele care sunt in tranzit in municipiul
Tecuci

03.09.2012 – DISPOZITIA NR. 372 DIN 03.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
rechemarea din concediu de odihna a doamnei Mitrut Narciza , secretarul
municipiului Tecuci.

03.09.2012 – DISPOZITIA NR. 303 DIN 03.09.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
rechemarea din concediu de odihna a doamnei Chitu Constanta Aurora, arhitect sef
in cadrul aparatului de specialitate al primarului.

29.08.2012 – DISPOZITIA NR. 283 DIN 29.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
constituirea comisiei pentru verificarea la domiciliu a dl.Popovici Cristian –
Dragos ,avand functia de director la Politia Locala Tecuci,pe
perioada concediului medical.

24.08.2012 – DISPOZITIA NR. 280 DIN 24.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
stabilirea regimului juridic al registrelor utilizate de UAT Tecuci si a
persoanelor responsabile cu pastrarea acestora.

24.08.2012 – DISPOZITIA NR. 279 DIN 24.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
desemnarea functionarilor care se vor ocupa de aprovizionarea si gestionarea
consumabilelor necesare copiatoarelor si imprimantelor care functioneaza in
Primaria Tecuci si cu aprovizionarea si gestionarea registrelor si formularelor
care sunt folosite de catre serviciile/ birourile /compartimentele din Primaria
Municipiului Tecuci.

22.08.2012 – DISPOZITIA NR. 276 DIN 22.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
rechemarea din concediu de odihna a doamnei Arhip Rodica , consilier principal
in cadrul compartimentului gestiunea resurselor umane si a functiilor publice
.

17.08.2012 – DISPOZITIA NR. 270 DIN 17.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
constituirea comisiei de receptie a obiectivului – Lucrari de reparatii trotuare
str. Gh.Petrascu din Municipiul Tecuci – contract de executie lucrari
nr.10046/07.06.2012 .

14.08.2012 – DISPOZITIA NR. 267 DIN 14.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
incetarea raportului de serviciu al doamnei Savoiu Daniela, consilier clasa I ,
gradul profesional superior , in cadrul compartimentului audit
intern.

14.08.2012 – DISPOZITIA NR. 266 DIN 14.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
incetarea raportului de serviciu al doamnei Vespan Cristina , consilier , clasa
I , gradul profesional principal, in cadrul aparatului de specialitate al
primarului serviciul buget contabilitate .

13.08.2012 – DISPOZITIA NR. 264 DIN 13.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
anularea raportului procedurii de atribuire
nr.11286/20.06.2012

03.08.2012 – DISPOZITIA NR. 261 DIN 03.08.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
delegarea catre Viceprimarul municipiului Tecuci a atributiilor in domeniul
asistentei sociale .

31.07.2012 – DISPOZITIA NR. 150 DIN 31.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
regimul registrelor deschise la registratura Primariei Tecuci
.

31.07.2012 – DISPOZITIA NR. 149 DIN 31.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
regimul stampilelor utilizate de Biblioteca Tecuci,Muzeul mixt Tecuci,Casa de
cultura, SPLAS, SPCLEP,Politia locala,SC Ecotec, SC Piete Zone verzi SA
.

30.07.2012 – DISPOZITIA NR. 138 DIN 30.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
reorganizarea comisiei de ordonare a vegetatiei la nivelul UAT Tecuci
.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 137 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
constituirea comisiei de inventariere a sigiliilor si stampilelor utilizate de
autoritatile administratiei publice locale , serviciile si institutiile publice
de interes local .

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 136 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
constituirea unei comisii in vederea inventarierii spatiilor cu alta destinatie
decat cea de locuinta , apartinand domeniului public si privat al municipiului
Tecuci , care fac obiectul contractelor de inchiriere incheiate intre
institutiile bugetare si persoane fizice sau juridice
.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 135 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
reorganizarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul UAT Tecuci
.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 134 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
actualizarea Comitetului local pentru situatii de urgenta si centrul operativ cu
activitate temporara Tecuci.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 133 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
reorganizarea comisiei permanente pentru receptionarea cantitativa si calitativa
a materialelor, obiectelor de inventar, precum si a mijloacelor fixe apartinand
domeniului public si privat al municipiului Tecuci
.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 132 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
desemnarea reprezentantului Primariei municipiului Tecuci in comisia de evaluare
a suprafetelor culturilor calamitate la nivelul UAT
Tecuci.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 131 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
imputernicirea unei persoane din compartimentul autoritate tutelara ,in vederea
indeplinirii obligatiilor privind comunicarea citatiilor si a altor acte de
procedura , in conditiile Codului de procedura
civila.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 130 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
desemnarea reprezentantului UAT Tecuci responsabil de pastrarea Registrului unic
de control.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 129 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
desemnarea personalului contractual responsabil de parcul auto al Primariei
Tecuci.

24.07.2012 – DISPOZITIA NR. 128 DIN 24.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
stabilirea atributiilor de responsabil cu arhiva detinuta de Primaria
Tecuci.

20.07.2012 – DISPOZITIA NR. 127 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
desemnarea persoanei autorizate sa efectueze operatiuni de actualizare a
listelor electorale permanente.

20.07.2012 – DISPOZITIA NR. 126 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru Referendumul National care va
avea loc in data de 29.07.2012.

20.07.2012 – DISPOZITIA NR. 125 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
avizarea desfasurarii mitingului electotal din data de 21.07.2012 , organizat de
PNL – Organizatia Tecuci.

20.07.2012 – DISPOZITIA NR. 124 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
interzicerea exercitarii activitatii de comercializare a produselor agricole in
zona str. Cuza -voda – extindere soseaua
Tecuci-Matca.

20.07.2012 – DISPOZITIA NR. 123 DIN 20.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
reorganizarea comisiei de avizare a adunarilor publice organizate pe raza
municipiului Tecuci.

16.07.2012 – DISPOZITIA NR. 117 DIN 16.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
masuri pentru actualizarea listelor electorale permanente cuprinzand cetatenii
cu drept de vot UAT Tecuci .

10.07.2012 – DISPOZITIA NR. 115 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
reorganizarea comisiei de casare- declasare a bunurilor apartinand domeniului
public si privat al municipiului Tecuci.

10.07.2012 – DISPOZITIA NR. 114 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
completarea instructiunilor privind circuitul documentelor neclasificate ,
aprobate prin dispozitia nr.3 din 27.06.2012.

10.07.2012 – DISPOZITIA NR. 113 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
revocarea dispozitiei nr.1256 din 20.06.2012 .

10.07.2012 – DISPOZITIA NR. 112 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
desemnarea de catre serviciile publice si institutiile de interes local din
municipiul Tecuci a unui angajat care va avea atributii de
secretariat.

10.07.2012 – DISPOZITIA NR. 111 DIN 10.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
masuri pentru inventarierea modulelor date in folosinta familiilor afectate de
inundatiile din septembrie 2007 si verificarea situatiei acestor
familii.

09.07.2012 – DISPOZITIA NR. 69 DIN 28.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
delimitarea sectiilor de votare din cadrul municipiului Tecuci , pentru
referendumul national din data de 29.07.2012 pentru demiterea Presedintelui
Romaniei

06.07.2012 – DISPOZITIA NR. 68 DIN 06.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
aprobare concediu de odihna

06.07.2012 – DISPOZITIA NR. 67 DIN 06.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
anularea raportului procedurii de atribuire nr.9646 din
01.06.2012

06.07.2012 – DISPOZITIA NR. 66 DIN 06.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
rechemare din concediu de odihna

04.07.2012 – DISPOZITIA NR. 64 DIN 04.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
desemnarea functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului care vor avea atributii de secretariat si stabilirea acestor
atributii

04.06.2012 – DISPOZITIA NR. 63 DIN 04.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
constituirea unei comisii de predare- primire a gestiunii dnului Enachi Neculai
– administrator in cadrul Directiei Tehnice si desemnarea persoanei care va
prelua gestiunea.

02.07.2012 – DISPOZITIA NR. 9 DIN 02.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
masuri privind accesul in sediul Primariei Tecuci , in afara programului de
lucru , a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de
specialitate al Primarului

02.07.2012 – DISPOZITIA NR. 8 DIN 02.07.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
incetarea activitatii cantinei din incinta Primariei
Tecuci

29.06.2012 – DISPOZITIA NR. 7 DIN 29.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
modificarea reincadrarii precum si a salariului de baza al domnului Mindru Rita
functia publica de consilier gradul profesional principal , gradatia 4 clasa de
salarizare 41
in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta , ca urmare
a modificarii transei de vechime in munca

28.06.2012 – DISPOZITIA NR. 6 DIN 28.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
incetarea suspendarii D-nei Ghetu Ionica auditor, grad profesional superior,
gradatia 5 , clasa de salarizare 58, in cadrul Compartimentului Audit
Public Intern

28.06.2012 – DISPOZITIA NR. 5 DIN 28.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
masuri in vederea rezilierii contractului de prestari servicii nr.10547din
15.06.2012 incheiat intre UAT Tecuci si SC PRINTES METAL SRL
BIRLAD

28.06.2012 – DISPOZITIA NR. 4 DIN 28.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind:
stabilirea programului de lucru al functionarilor publici si contractuali din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , precum si accesul in sediul
Primariei Municipiului Tecuci

27.06.2012 – DISPOZITIA NR. 3 DIN 27.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
masuri pentru reglementarea regimului juridic al registrelor existente
la Primaria
Tecuci si Consiliul Local Tecuci precum si asigurarea
circuitului documentelor neclasificate, pana la aprobarea ROF si
ROI.

26.06.2012 – DISPOZITIA NR. 2 DIN 26.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Privind :
Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara , in data de 29.06.2012 ,
orele 14.00

25.06.2012 – DISPOZITIA NR. 1 DIN 25.06.2012 A PRIMARULUI MUNICIPIULUI
TECUCI –

Dispozitia nr.
1 din 25.06.2012 a Primarului Municipilui Tecuci

23.06.2012 – CONSILIUL LOCAL – HOTARAREA NR.6 23062012 –

Privind :
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului
Tecuci ,Jud.Galati

 

 

sursa: primariatecuci.ro