Web
Analytics
TECUCI

Închirieri, concesionări, vânzări de terenuri, girate de Consiliul Local


Teren-vanzare  Printr-un proiect de pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu s-a aprobat închirierea prin licitaţie publică a unui teren cu suprafaţa de 1mp, situat pe strada 1 Decembrie 1918  – zona Colegiului de Agricultură şi Economie, pentru activitate publicitară. Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 18.75 lei/mp/lună. Consiliul local a mai aprobat vânzarea prin licitaţie publică a unui teren cu suprafaţa de 383 mp aparţinând domeniului privat al municipiului,  situat pe str. Tecucel nr. 8. Preţul de pornire este de 20 euro/mp+TVA, banii obţinuţi urmând a fi folosiţi pentru investiţii. A trecut şi vânzarea directă către Davites SRL Tecuci şi Gifarm SRL tot din Tecuci, a unui teren situat în strada Ion Petrovici, pe care este amplasată o contrucţie proprietate a celor 2 societăţi,cu destinaţia de sediu firmă şi spaţiu comercial. Terenul are 120 mp iar preţul este de 75 euro/mp+TVA.  Consiliul local a mai votat concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 24, 85 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 96 C, către societatea KLIGOR pentru extinderea terasei existente realizată pe un teren concesionat de la UAT. Durata concesiunii este de 25 de ani cu plata redevenţei de 22.50 lei/mp/an pe o perioadă de 10 ani. Printr-un alt proiect s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui bun imobil ce face parte din cazarma 308 pavilion k1 magazie şi teren aferent (în total 1900 mp) în vederea demolării din cauza stării de degradare avansată şi a inexistenţei fondurilor pentru reabilitare. Tot în cadrul şedinţei de vineri s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea restiturii către succesori a imobilului format din construcţie Grădiniţa Nr. 7 şi teren aferent, în baza legii 10/2001 privind regimul juridic a imobilelor preluate abuziv în perioada 1945-1989 şi în conformitate cu sentinţa civilă 1641/2011 Tribunalul Galaţi, hotărâre rămasă irevocabilă în baza deciziei 201/R a Curţii de Apel din 3 aprilie 2013.

CL a mai aprobat închirierea către Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie a unor terenuri aparţinând domeniului public al UAT, aflate în administrarea colegiului pentru amenajarea a două chioşcuri alimentare. În solicitarea conducerii unităţii de învăţământ se precizează că se doreşte evitarea riscului de accidente rutiere prin traversarea la întâmplare a străzii şi eliminarea altor probleme ce pot apărea în afara incintei şcolii.

CL este de acord cu prelungirea contractului de închiriere nr. 33/2003 încheiat între şcoala Elena Doamna Tecuci şi firma I.I. Chirvăsuţă Cătălin pentru terenul din curtea şcolii pe care e amenajat chioşcul alimentar. S-a aprobat şi schimbul imobiliar între municipiul Tecuci şi Tudor Ionel Cristian având ca obiect 2 suprafeţe de teren, respectiv o suprafaţă de 194,78 mp situată în zona fostei cazarme 308 şi suprafaţa de 129,71 mp din strada Gh. Petraşcu nr. 56 A, poziţie ce ar fi utilă municipalităţii pentru sistematizarea zonei prin crearea locurilor de parcare şi amenajarea spaţiilor interblocuri. Valoarea ambelor terenuri coincide, conform rapoartelor de evaluare, – 7856,7 euro.