Web
Analytics
TECUCI

Autorizatia de construire: Cand este obligatorie si ce documente sunt necesare pentru a o obtine?

Autorizatia de construire este actul care confera cetatenilor dreptul de a construi, precum si de a consolida sau repara o constructie deja existenta. Acest act este eliberat de primarie in baza unui dosar ce cuprinde o serie de avize si acorduri si are o valabilitate de cel mult 12 luni. Afla

Continue reading

Registrul operatorilor intracomunitari

Esti inscris – EXISTI!Economiseste [intlink id=”19″ type=”category”]timp[/intlink] si afla pas cu pas ce trebuie sa faci !  Registrul operatorilor intracomunitari – un fel de Who’s Who in materie de [intlink id=”18″ type=”category”]persoane[/intlink] inregistrate in scopuri de TVA – este autoritatea fiscala care iti atesta ACUM calitatea de a efectua operatiuni

Continue reading

Acte necesare pentru radiere

Documente necesare :• Cerere tip; • Cartea de [intlink id=”13″ type=”category”]identitate [/intlink]a vehiculului; • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare; • Certificatul de inmatriculare a vehiculului; (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte [intlink id=”296″ type=”category”]pierderea [/intlink]sau furtul C.I.); • patru exemplare completate ale certificatului de radiere; •

Continue reading

Dosar examen pentru permis de conducere

Documente necesare:Copia actului de [intlink id=”13″ type=”category”]identitate[/intlink]; Fisa de scolarizare; Copia permisului de conducere in cazul [intlink id=”28″ type=”category”]persoanelor [/intlink]care solicita obtinerea unei noi categorii si/sau subcategorii; Cerere tip, semnata de candidat; Chitanta reprezentand contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate CEC sau BCR – 46,50 lei; NOTA:[intlink id=”499″

Continue reading

Preschimbarea permisului de conducere

Documente necesare:Actul de identitate al solicitantului (original si copie); Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat. Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere (C.E.C. sau B.C.R.); Permisul de conducere vechi (original si copie); Fisa medicala de consultatii pentru conducatorii

Continue reading

Eliberarea unui duplicat al permisului de conducere

Documente necesare: ( in cazul pierderii, furtului, deteriorarii) Actul de identitate al solicitantului (original si copie); Nota de inregistrare care atesta publicarea pierderii permisului la Monitorul Oficial al Romaniei; Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere ( C.E.C. sau B.C.R.) – 45 RON; Fisa tip a detinatorului permisului

Continue reading

Eliberare carte de identitate

Prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani, cu termen de valabilitate de 10 ani, de catre formatiunea de evidenta populatiei de la locul de domiciliu (resedinta) al persoanei in cauza, pe baza completarii unei cereri tip si a urmatoarelor documente:Cerere tip pentru eliberarea cartiii de

Continue reading

Schimbare carte de identitate

Documente necesare:Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate; Certificatul de nastere al solicitantului, in original si copie; Certificatul de casatorie, in original si copie (daca este cazul); Adeverinta de identitate sau actul de identitate initial; Actul prin care se face dovada spatiului de locuit, in original si copie; Hotararea judecatoreasca

Continue reading

Eliberarea unui pasaport

– cererea tip, model 1, care se gaseste la [intlink id=”15″ type=”category”]sediul [/intlink]biroului (compartimentului) de pasapoarte;- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, [intlink id=”13″ type=”category”]buletinul [/intlink]de identitate) in original si copie xerox (numai in partile ce contin datele de identitate, [intlink id=”20″ type=”category”]fotografia [/intlink]si mentiunile privind

Continue reading

Eliberarea unui certificat fiscal

Documente necesare pentru eliberarea unui [intlink id=”22″ type=”page”]certificat [/intlink]fiscal:cerere tip de eliberarea unui [intlink id=”499″ type=”page”]certificat[/intlink]; copie xerox dupa actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate ) al [intlink id=”26″ type=”page”]proprietarilor[/intlink], sau procura notariala, delegatie avocatiala, in cazul in care nu este prezent proprietarul;copie dupa certificatul de

Continue reading