Web
Analytics
TECUCI

Viaţa sufletească – o altă revistă tecuceană în ediţie anastatică


Viata sufleteasca Tecuci       O comunitate, oricare, are, printre altele, şi această tentaţie firească, de a-şi împrejmui teritoriul cu vectori spirituali, de a explora acele teritorii labirintice, din care se poate extrage buchetul de distincţii specifice, care să-i confere o anumită identitate în supermaketul cultural global.  Constat cu bucurie o anumită evoluţie  a cercetărilor de geografie culturală, de descentralizare a actului de cultură şi de ofensivă a provinciei împotriva unui eventual centru autocrat – deţinătorul funcţiei de dispecer şi arbitru suveran care  omologhează  şi să dea  tonul în probleme de creaţie, valoare şi cultură. La Galaţi, la Sebeş, Tecuci, Sibiu, Câmpulung Moldovenesc şi în alte oraşe de provincie asistăm la un acte curajoase, de refuz a anonimatului abulic, unde se  iniţiază şi se desfăşoară acţiuni culturale de o ţinută rafinată, invidiabile de orice metropolă. Suntem, orice s-ar spune, conectaţi la imperativele postmodernismului contemporan, iar una dintre  tezele sale este şi refuzul distincţiei dintre centru  şi periferie, ştergerea eventualelor diferenţieri,  moştenite din trecut şi adâncite în deceniile din urmă.

Or, dintre elementele de distincţie, cele care conferă unei localităţi o anumită identitate, ne lămureşte asupra  specificului şi a zbaterilor spirituale încercate de-a lungul evoluţiei sale istorice şi  ne indică râvna afirmării culturale, în competiţie cu alte localităţi similare –  cercetarea presei locale, a publicaţiilor care au ventilat spaţiul cultural circumscris este, se vede de departe, calea cea mai directă şi mai sigură. De asta am salutat apăsat iniţiativa anterioară a celor doi neobosiţi cercetători ai publicisticii tecucene – Viorel Burlacu şi Doina Ojoc – când au  realizat ediţia anastatică a revistei  Provincia literară şi de asta salut şi acum iniţiativa realizării  ediţiei  anastatice  a revistei Viaţa sufletească  – Foaie de propagandă religioasă şi culturală – apărută   în anii 1932-1933, prin stăruinţa preotului Grigore Tudose, parohul bisericii Adormirea Maicii Domnului din Tecuci.

Este greu de crezut că un simplu duhovnic dintr-un orăşel de provincie uitat de lume, încremenit într-o viaţă tihnită şi înveşmântat într-un colb provincial,  a reuşit, într-o vreme de criză şi de derută existenţială să ctitorească o revistă, să complinească predica din amvon cu slova scrisă   şi să antreneze intelectualii locului în direcţia unei  afirmări  publicistice. N-a avut, e drept, o longevitate prea mare, n-au apărut în total decât opt numere, dar a fost, în  scurtul interval circumscris, ca o rouă căzută peste o pajişte ofilită, ca o trezvire dintr-un somn dogmatic prelung şi ca un prilej de a coagula intelectualitatea locului într-un demers mai apropiat de rostul şi menirea ei.

La vremea aceea Tecuciul era un oraş fascinant, cu multă verdeaţă, cu străzi drepte , flancate de-o parte şi de alta de salcâmi altoiţi, ale căror flori liliachii atârnau ca nişte policandre,  avea două licee – unul de băieţi, D.A. Sturza şi altul de fete, Tache şi Elena Anastasiu – şi, bineînţeles,  un corp profesoral destul de bine clădit. Se detaşau profesorii Constantin Solomon şi Maria Vartic amândoi colaboratori ai revistei nou-înfiinţate.