Web
Analytics
TECUCI

Conducere si competente

Un referat adresat primariei Tecuci privind solicitarea Institutiei Prefectului judetului Galati, de revocare a hotararii Consiliului local nr.135/ 21.10.2010 suna astfel: “Prin adresa nr.8653/ 5.11.2010 a Institutiei Prefectului judetului Galati, inregistrata la Consiliul local Tecuci in 30.11.2010 se solicita revocarea HCL din 21.10.2010 privind constatarea incetarii de drept inainte de

Continue reading