Web
Analytics
TECUCI

Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

La 8 noiembrie, Biserica serbează pe Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil dar şi întreg soborul sfinţilor îngeri. Mihail, ce se tâlcuieşte “puterea lui Dumnezeu”, este voievodul oştilor cereşti şi cel dintâi din ceata Sfinţilor Arhangheli. El poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor.

Continue reading