Web
Analytics
TECUCI

Bani alocaţi pentru cultură şi sport

  Revista Tecuciul literar-artistic, susţinută şi cu bani de la bugetul local până acum mai bine de jumătate de an, va primi în cele din urmă 1000 de lei lunar în vederea editării aşa cum a solicitat redactorul-şef Eleonora Stamate încă din 5 decembrie 2012. La o manifestare culturală din

Continue reading

Şedinţă de îndată: aprobarea noii organigrame

Legat de proiectul privind aprobarea organigramei tot consilierul Florin Vasiliu a spus: ”Raportul de specialitate şi referatul compartimentului resurse umane deşi sunt făcute de persoane diferite sunt la fel. În expunerea de motive se spune aşa: având în vederea necesitatea eficientizării activităţii se impune modificarea structurii funcţionale aparatului de specialitate al primarului… În urma cărui studiu s-a dovedit că acesta trebuie modificat?

Continue reading

Şedinţă extraordinară – 14 mai

  Consiliul Local a fost convocat, luni, ora 16, în şedinţă extraordinară. Toate proiectele au fost aprobate în unanimitate. Primul proiect de pe ordinea de zi făcea referire la rectificarea bugetului local (au intrat 245.000 lei proveniţi în mare parte din impozite şi taxe pe teren, vânzarea bunurilor aparţinând domeniului

Continue reading

Şedinţa ordinară din 29 martie

Toate proiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de joi au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Prin proiectul de la primul punct s-au adus modificări şi completări la HCL nr. 175/22.12.2011, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale. HCL este completată cu impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice, aferent clădirilor cu destinaţie turistică, care nu funcţionează în cursul anului calendaristic (5% din valoarea de inventar a clădirii).

Continue reading

Întrunire ordinară a CL, urmată de o şedinţă AGA

Consiliul Local al Municipiului Tecuci s-a întrunit, joi, ora 16, în prima şedinţă ordinară din 2012. Din totalul de 19 consilieri, au lipsit doar Tiberiu Manoliu şi Constantin Bulhac, şedinţa fiind statutară. Pe ordinea de zi figurau iniţial 8 proiecte, la care s-a mai adăugat încă unul privind modificarea HCL nr. 20/29.01.2009 referitoare la închirierea către Camera Deputaţilor – Cabinet parlamentar, nr. 89, a spaţiului situat în imobilul de pe strada 1 Decembrie 1918, nr 77.

Continue reading

Sedinta ordinara a consiliului local Tecuci

Consiliul Local al municipiului Tecuci se întâlneşte joi, 24 noiembrie a.c, în şedinţă ordinară, începând cu orele 16.00. Pe ordinea de zi sunt se vor afla 8 proiecte de hotărâri: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2011;

Continue reading