Web
Analytics
TECUCI

Acte necesare pentru subvenţia la încălzirea locuinţei

ererile şi declaraţiile pe propria răspundere prin care se solicită subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, se depun la Serviciul Local de Asistenţă Socială între orele 8 şi 12, însoţite de următoarele documente:

A inceput distributia alimentelor

De la inceputul acestei saptamani incepe distribuirea de alimente prin Programul P.E.A.D.-2010 = Planul annual European de furnizare ajutoare alimentare pentru persoane defavorizate. ,,La Tecuci numarul celor ce vor beneficia de aceste ajutoare este de 4466 persoane, din care 1270 beneficiari ai venitului minim garantat, 795 someri, 1775 pensionari si

Eliberarea unui certificat fiscal

Documente necesare pentru eliberarea unui fiscal:cerere tip de eliberarea unui ; copie xerox dupa actul de identitate (buletin de identitate / carte de identitate ) al , sau procura notariala, delegatie avocatiala, in cazul in care nu este prezent proprietarul;copie dupa certificatul de deces in cazul deschiderii succesiunii ;  

Inregistrarea decesului

Documente necesare: Actul de deces se intocmeste la municipiului, orasului sau in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa , decesul este declarat de

Dosarul de pensionare

Documente necesare pentru dosarul de :Fisa de pensie (formular tip); Proces-verbal al comisiei de pensii din institutie; Fisa de calcul al vechimii in ; Baza de calcul (5 ani din ultimii 10 ani, formular tip); Copie xerox dupa , dispozitiile de indexare a salariilor din perioada cuprinsa in baza de

Inmatriculare permanenta vehicul nou – indigen

Documente necesare : • Cererea . În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul , proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; • Fişa de înmatriculare a vehiculului,  completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii  publice locale. -În