Web
Analytics
TECUCI

Acte necesare pentru radiere

Documente necesare :• Cerere tip; • Cartea de a vehiculului; • Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare; • Certificatul de inmatriculare a vehiculului; (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte sau furtul C.I.); • patru exemplare completate ale certificatului de radiere; • Actul de identitate al solicitantului(original si