Web
Analytics
TECUCI

Astazi este convocat Consiliului Local în şedinţă de îndată


Sala Consiliu Local  Comunicat Privind : convocarea Consiliului Local în şedinţă de îndată, pe data de  25.03 .2013, orele 18:00.
Primarul municipiului Tecuci. Judeţul Galaţi; Având în vedere prevederile art. 39, alin.4 şi 6 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007; În baza art.115, alin.1, lit.b din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată în 2007:
DISPUNE: Art.1 .Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de   25 . 03 .2013,orele   1800, în sala mare de şedinţe a Primăriei Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local Tecuci a imobilelor în care funcționează Spitalul municipal ”Anton Cincu ” Tecuci, Spitalului de copiii și Dispensarul Policlinic.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor din Dispensarul Policlinic ocupate de cabinetele medicale ale medicilor de familie.
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a Spitalului municipal ”Anton Cincu” Tecuci a imobilelor în care funcționează Spitalul municipal ”Anton Cincu”, Dispensarul Policlinic și  Spitalul de Copiii.
Art.2.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului municipiului Tecuci.

P R I M A R,  Tuchel Gerhardt Daniel

AVIZAT, SECRETAR,  Jr. Narciza Mitruţ


3 comments

  1. Circula zvonul ca in aceasta seara Hulea Angelu a r fi fost saltat de DNA.Stie cineva ceva?

  2. Buneinteles, sedinta de indata! Totul este exceptional la Tecuci!

Comments are closed.