Web
Analytics
TECUCI

Cum este corect ?


În ziarul ,, Observator T ’’ nr. 20 (16-22 febr. 1995) p. 3, în nota cu titlul  ,, Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 8 din 25 ian. 1995 ’’, apare de 5 ori numele de ,, Griviţeni ’’ şi nu Criviţeni cum se numeşte partea de nord – est a Tecuciului din timpurile vechi.
În memoriile sale, Iorgu Iordan a bănuit şi a scris că această ,, anexă’’, la fel ca şi Satul Nou, ,, purta numele redutei Griviţa, devenit în vorbirea lucuitorilor ei Criviţa, mai bine zis ei înşişi se numeau Criviţeni’’ (vol. 1, p. 8). Aserţiunea memorialistului nu se dovedeşte a fi corectă pentru simplu motiv că ,,anexa’’, cum o consideră el, nu s-a numit niciodată cu nume de împrumut de la renumita redută, ci a purtat de la început numele de Criviţeni, iar acest lucru cu mult înainte de 1877-1878.
Punem în faţa celor interesaţi de adevăr câteva date documentare.
1.Pe o carte bisericească, un Penticostar tipărit în anul 1800, găsim însemnarea datată 25 iunie 1805, în care câţiva poporeni arată că o dau acum bisericii cu ,, hramul Sfinţilor Voievozi dinu Târgulu Tecuciului, anume satul Criviţeni..’’( subl. n.). Nu poate exista nici un dubiu că este vorba de biserica şi cartierul Criviţeni.
2.Condica Visteriei Moldovei, în baza catagrafiei din 1830, menţionează ,, Criveţeni sau Focşa ’’, ambele formând o singură unitate fiscală.
3. Harta rusă editată în 1835, dar întocmită anterior, înscrie numele ,,Criviţeni’’.
4.Dicţionarul lui D. Frunzescu din 1872 dă aceeaşi denumire ,,Criviţeni’’.
Este clar că termenul ,,Griviţeni’’, cu ,, G ’’ în loc de ,, C ’’ reprezintă o invenţie târzie şi incorectă la care trebuie să se renunţe în favoarea numelui consacrat, ,, Criviţeni ’’. El provine fie de la faptul că locul se află în bătaia Crivăţului, fie de la un onomastic ,,Crivăţ’’, existând la Tecuci, având şi rangul de căpitan, dregătorie veche, iar nu de la reduta cucerită de români în 1877.
Ion T. Sion ( publicat prima dată în ,,Observator T.’’, nr. 121, 23-29 febr. 1995).

Articol preluat integral de pe tecucicoltderai.blogspot.com

Tecuci_1907