Web
Analytics
TECUCI

Vineri, sedinta extraordinara a Consiliului Local


Sala Consiliu Local In data de 15 aprilie, la orele 12 , in Sala mare a primariei are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local Tecuci. [intlink id=”1591″ type=”post”]Proiectele [/intlink]ce vor fi dezbatute sunt urmatoarele:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, pe anul 2011;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL 53/30.03.2019 referitoare la aprobarea proiectului “Dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi-Parc [intlink id=”6966″ type=”post”]Dendrologic [/intlink]Tecuci” si a cheltuielilor legate de proiectul ce este depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013;
3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 57/30.03.2009 referitoare la aprobarea proiectului “Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii (sistem de supraveghere video) in municipiul Tecuci si a cheltuielilor legate de proiect, ce urmeaza a  fi depus spre [intlink id=”9622″ type=”post”]finantare [/intlink]in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare si a Actului [intlink id=”6699″ type=”post”]aditional [/intlink]al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 29/ 16108 din23.09.2010;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti  proiectului de investitii” Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa sii apa uzata  in judetul Galati”;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea [intlink id=”7907″ type=”post”]cofinantarii [/intlink]proiectului de incvestitii “reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati”.