Web
Analytics
TECUCI

Şedinţa extraordinară din 9 aprilie


Sala Consiliu Local  Luni, ora 16, s-a desfăşurat o şedinţă extraordinară a CL Tecuci, cu un singur proiect pe ordinea de zi (aprobat în unanimitate de cei 15 consilieri), privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 şi modificarea listei de investiţii anexă la bugetul local. Sumele încasate de UAT Tecuci din vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului vor fi folosite pentru acoperirea chetuielilor privind investiţiile astfel: 14.000 lei – continuarea modernizării zonelor interblocuri (parcări, alei pietonale şi carosabile, zone verzi), 37.000 lei – execuţia lucrărilor de reabilitare a grupurilor sanitare şi a racordului la apă potabilă la locuinţele sociale de pe str. Prundului, 80.000 lei – realizarea unui sistem de irigaţii pentru întreţinerea spaţiului verde din Parcul 1 Mai, 3.000 lei – obţinerea unui plan topografic al zonei Parc 1 Mai, 1.000 lei – studiu de soluţii pentru alimentarea cu energie electrică a locuinţelor sociale de pe str. Prundului, 10.000 lei – documentaţie de avizare a lucrărilor de reabilitare pe str. Libertăţii.