Web
Analytics
TECUCI

Şedinţă CL: toate proiectele au fost aprobate


Sedinta Consiliu Tecuci  Consiliul Local s-a reunit joi într-o şedinţă extraordinară la care au luat parte 17 consilieri din totalul de 19. Au fost introduse noi proiecte pe ordinea de zi. Cele 8 proiecte au fost aprobate în unanimitate, mai puţin cel de la punctul 4 unde au existat două abţineri (consilierii Petru Papuc şi Teodor Negru). La primul proiect privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2012 (prin H.C.J. Galaţi nr. 756/16.02.2012 ni s-au acordat 800 mii lei pentru investiţii), consilierul Petru Papuc a întrebat: “De ce s-a solicitat să se consume în semestrul unu din aceşti bani (n.n. 800 mii lei au fost repartizaţi pe 4 semestre) atât timp cât avem încasări din taxe şi impozite”. “Am avut cheltuială cu deszăpezirea şi atunci a trebuit să mutăm din capitolul salubrizare pentru că depăşea capitolul bugetar, nu este vorba de existenţa faptică a banilor, ci de prevederea bugetară în care pe capitol ai o anumită sumă. Evident apărând cheltuieli foarte mari care se fac din capitolul salubritate, inclusiv acestea de deszăpezire, trebuia să ducem din IV în I şi ulterior să le completăm”, a spus primarul. Al doilea proiect votat în unanimitate a fost cel referitor la aprobarea tabelului nominal cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administratori de condominii, organizat în data de 16.02.2012 şi eliberarea atestatelor. Toţi cei 13 candidaţi au obţinut medii peste 7 astfel că au fost declaraţi admişi.

Sprijin pentru cei cărora li s-a sistat plata ajutorului social şi pentru familiile cu locuinţele avariate

Cel de-al treilea proiect prevedea acordarea unor cantităţi de materiale de construcţie lui Emil Manole, Dumitru Tănase, Gheorghe Stoica şi Claudiu-Gabriel Hrisafopol ale căror locuinţe au fost afectate de căderile de zăpadă sau de incendii. S-au efectuat fişe tehnice de evaluare şi anchete sociale, stabilindu-se faptul că oamenii nu au sursele financiare necesare pentru refacerea locuinţelor. Proiectul cu numărul 4 de pe ordinea de zi prevedea venirea în sprijinul beneficiarilor Legii nr. 416/2001 şi ai Legii nr. 277/2010 care nu şi-au achitat impozitele locale, din această cauză suspendându-li-se ajutoarele (20 de cazuri beneficiari ai ajutorului social, 22 de cazuri alocaţie familială). Pentru că de multe ori acest ajutor reprezintă singura sursă de venit a persoanelor respective se doreşte o eşalonare la plata sumelor în următoarele condiţii: stabilirea unei perioade de eşalonare care să asigure achitarea întregului debit; stabilirea unei tranşe lunare obligatorie, în baza unui angajament de plată semnat şi însuşit de beneficiar, neachitarea a 2 tranşe lunare consecutive atrage suspendarea plăţii ajutorului social. Consilierul Papuc a precizat că potrivit unei hotărâri de guvern primarul poate da o dispoziţie prin care să se prelungească perioada de achitare a datoriilor beneficiarilor de ajutor social (stabilită iniţial până la 31 ian. 2012). Consilierul a mai spus că unii beneficiari de ajutor social au datorii şi de peste 20 de milioane de lei vechi, fiind greu de crezut că banii vor mai putea fi recuperaţi prin plata unei tranşe lunare din ajutorul social. Următoarele două proiecte aprobate au vizat acordul CL pentru închirierea unui spaţiu în incinta Şcolii Nr. 5 cu destinaţia sediu pentru Asociaţia Şcolară ”Elena Doamnă” şi reîncadrarea doamnei Daniela Cristina Popovici, ca urmare a promovării în grad profesional, în funcţia de consilier juridic gradul 1. Prin aprobarea cu unanimitate de voturi a proiectului cu nr. 7, Fundaţiei ”Inimă de copil” din Galaţi i se va atribui în folosinţă gratuită timp de 3 ani un spaţiu în incinta Şcolii Nr. 2 din Tecuci (n.n. cu care desfăşoară un proiect) pentru derularea în bune condiţii a activităţilor din cadrul programului ”Şcoală după Şcoală”.

URBACT II, o altă linie de finanţare

Liniile de finanţare de tip URBACT merg pe principiul ca mai multe municipalităţi din spaţiul european să se asocieze pentru a realiza un proiect de dezvoltare urbană pe mai multe linii, fie pe elaborarea unor studii de modernizare, reconversie industrială etc. Prin aprobarea proiectului de la punctul 8, Consiliul Local este de acord să cofinanţeze proiectul Alive Thematic Park în cadrul URBACT II, cu suma de 3.125 de euro pentru etapa de dezvoltare, în cazul în care acesta va fi eligibil. Mai multe detalii vor fi oferite în cadrul audienţei video.