Web
Analytics
TECUCI

Şcoala Nr. 7: cerc pedagogic, invitat din partea MECTS


Cununita-satului-Liesti_tecuci.eu  Şcoala Nr. 7 „Nicolae Bălcescu” a organizat şi găzduit, vineri, între orele 10-14, un cerc pedagogic al consilierilor educativi din zona Tecuci pe tema programului „Şcoala Altfel”. Au participat inspectorul şcolar de zonă Eugenia Olariu şi reprezentanţii mai multor unităţi educaţionale ca Grupul Şcolar Industrial, Colegiul Naţional Spiru Haret, Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie, Grupul Şcolar Ovid Caledoniu, şcolile generale din Tecuci, Şcolile Ţepu, Hânţeşti, Priponeşti, Barcea 1 şi 2, Negrileşti, Nicoreşti, Ghidigeni, Tălpigi, Gohor, Matca, Umbrăreşti, Nr. 2 Lieşti. Majoritatea instituţiilor educaţionale au expus în pavilioanele expoziţionale din curtea şcolii (3 dintre ele achiziţionate cu sprijinul firmei SC ABC SRL) materiale cu cele mai bune activităţi organizate în săptămâna „Şcoala Altfel”. Cercul pedagogic a stat sub semnul motto-ului ”Hai la şcoală într-o şcoală altfel”. Trei şcoli implicate în programul de combatere a absenteismului şi angrenare a elevilor în activităţi interactive ”Hai la şcoală”, Şcoala Nr. 2 Lieşti, Şcoala Nr. 1 Umbrăreşti şi şcoala gazdă (împreună cu Grădiniţa Nr. 12, structură a şcolii Nr. 7) au prezentat crâmpeie din activităţile din cadrul acestui proiect: Dir Postea-Gheorghe Sarau_tecuci.eu  dansuri populare româneşti, dansuri tradiţionale rome, scenete, cântece, meserii tradiţionale. Arun Durancea a interpretat în încheierea programului artistic câteva piese transmiţând şi un mesaj: „Nu mi-e ruşine că sunt ţigan şi că am făcut parte din proiectul A doua şansă (n.n. reintegrarea în sistemul educaţional a celor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu). A doua parte a întrunirii a constat într-o prelegere a consilierului pentru limba romani şi romi din cadrul Ministerului Educaţiei, prof. univ. dr. la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, Gheorghe Sarău. Despre profesorul Sarău amintim doar că a pus bazele învăţământului pentru romi din România, realizând primul manual de studiu al acestei limbi în şcolile primare, primul curs care s-a predat la facultate şi primul dicţionar (alte date: gheorghesarau.wordpress.com/about/). “Dumneavoastră având amplitudinea întregii ţări, cunoscând comunităţile de romi aveţi multe de spus”, a afirmat directorul Maria Postea. Gheorghe Sarău a vorbit despre învăţământul în limba romani, absenteismul şcolar şi violenţa/implicarea elevilor în activităţi culturale, la solicitarea participanţilor.

Şcoala Nr. 7 cerc pedagogic_tecuci.euŞcoala Nr. 7 cerc pedagogic_tecuci.euŞcoala Nr.7 cerc pedagogic_tecuci.eu